Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet feirer gjennomslag med kake

Pedagogstudentene fikk masse gjennomslag i rammeplanene for de nye grunnskolelærerutdanningene. Særlig glad er vi over at regjeringen har hørt på oss når det gjelder masterfaget, og at de dermed åpner for at studentene kan skrive masteroppgave i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Behandlingen av barnehagemeldingen i Stortinget viste seg også å føre med seg gode nyheter for fremtidens barnehage.

Stortinget har behandlet barnehagemeldingen og flertallet stemte ned regjeringens mest kontroversielle forslag. I behandlingen ble det klart at lek skal være på barnets premisser og at det ikke er ønskelig med en språknorm i barnehagen. Med det synliggjør stortinget at de vil verne om den norske barnehagetradisjonen.
Videre viste mange en utålmodighet når det kommer til bemanningsnorm.

Les mer om barnehagemeldingen

Faksimile fra Nettavisen Khrono om de nye lærerutdanningene

Faksimile fra Nettavisen Khrono om de nye lærerutdanningene

Det blir mulighet for å skrive master i pedagogikk og spesialpedagogikk i de nye grunnskolelærerutdanningene. Det ble klart da regjeringen sist tirsdag, 7. juni, offentliggjorde rammeplanene. Dette har vi jobbet mye med å få til og er svært glade for at regjeringen hørte på oss på dette punktet.

De hørte også på oss på andre områder, som å legge mer vekt på trinnvise overganger og at metode- og vitenskapsteori må inn tidlig i studiet. I tillegg til de gjennomslagene vi fikk i regjeringens opprinnelige forslag, er rammeplanene et godt skritt i riktig retning.

Samtidig er det er uheldig at de forskjellige utdanningsinstitusjonene har fått klare føringer på at de må tilby master i to av de tre obligatoriske fagene matematikk, norsk og engelsk, før de kan tilby master i andre fag. I tillegg til at matematikk og norsk videreføres som obligatoriske fag for grunnskolelærerutdanningen 1-7. Totalt gir det grunnlag for bekymring for at fagkompetansen i skolen blir for ensrettet.

Faksimile av Klassekampens artikkel "Frykter for fagene", lørdag 11. juni 2016

Faksimile av Klassekampens artikkel «Frykter for fagene», lørdag 11. juni 2016

– Det er problematisk om vi får en lærerstand som kun har spisskompetanse i matematikk, engelsk og norsk, uttalte Silje Marie Bentzen, Pedagogstudentenes leder til Klassekampen lørdag 11. juni.

Framover er det viktig at utdanningsinstitusjonene gis de rammene og den tiden de trenger til å lage lærerutdanninger av god kvalitet. Institusjonene må også følge opp i arbeidet med nasjonale retningslinjer og programplaner. Og det er viktig å overvåke fagmangfoldet i skolen.

Les mer

Artikkelen fra Klassekampen er ikke tilgjengelig på nett.

Les også
Er du interessert i å vite mer?

Følg oss på sosiale medier og abonnér på nyhetsbrevet vårt.