Pressebilde Silje Marie Bentzen, leder Pedagogstudentene i UtdanningsforbundetHøy strykprosent på nasjonal deleksamen i matematikk, melder NOKUT i en pressemelding om resultatene fra den andre utgaven av grunnskolelærerstudentenes nasjonale deleksamen i matematikk.

Resultatene fra denne utgaven er alt for dårlig, nå må vi finne ut hva årsaken bak det svake resultatet er, uttaler Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene.

Ved høstens nasjonale deleksamen strøk én av ti og gjennomsnittskarakteren endte på C. Da fikk omtrent 70 % av studentene C eller bedre. Vårens resultater viser en strykprosent på 37 og en gjennomsnittskarakter nest nederst på skalaen, E.

Det kommer ikke fram hva som er årsaken til de svært svake resultatene. I VG kommer det fram at ”andelen lærerstudenter som har obligatorisk matematikk var større på denne eksamenen enn den forrige – der en større andel av studentene hadde valgt fordypning i matematikk.”

At gjennomsnittskarakteren gikk fra C til E og strykprosenten økte til 37 i vårens utgave, er ikke annet enn uforståelig. Vi sitter kun igjen med spørsmål, nå trenger vi svar. At det er færre som har matematikk som valgt fordypning og flere som har det som obligatorisk fag denne runden, kan ikke forklare det store skillet, fortsetter Bentzen.

Pedagogstudentene har mottatt flere tilbakemeldinger fra studenter som har gjennomført nasjonal deleksamen. Flere peker på utfordringer knyttet til tidspunktet nasjonal deleksamen ble avholdt, at flere aktivt har nedprioritert den over ordinære eksamener og at institusjonene ikke har hatt en god nok gjennomgang av temaet.

Det er mange mulige årsaker til de svake resultatene, men det skal ikke vi spekulere i. Nå ser vi fram til at NOKUT kommer med en utdypende analyse, og håper den kan gi gode svar. Vi antar at en solid studentevaluering blir en del av analysegrunnlaget, avslutter Bentzen.