Forrige uke var Silje, Pedagogstudentenes leder, i Loen for å delta på et sommerkurs med de nordiske lærerorganisasjonene. Du kan lese om hennes opplevelse av møte med de nordiske moderorganisasjonene og kursene i dette blogginnlegget.

Jeg var så heldig å få delta på Nordiska Lärarorganisatiores  Samråd (NLS) sitt sommerkurs i Loen i Sogn og Fjordane. Der deltok 116 deltakere fra alle medlemsorganisasjonene.

Årets tema var «Lärarprofessionen i förandring». I løpet av uken fikk vi ulike foredrag om viktige og store utfordringer i norsk barnehage og skole. Foreleserne Svein Sjøberg, Leslie og David Rutowski snakket om Pisafiseringen av skolen, og fortalte om de internasjonale testene sin bakside. Det var utrolig gode foredrag, som gav et godt innblikk i «testregimet» skolene i Norden er en del av.

Per Bjørn Foros gav en interessant analyse av samfunnets og skolens forandring, og Trine Vollan, filmskaper, viste oss filmen «Den gode lærer», som jeg anbefaler alle å se. Etter foredrag om mye av det som kan beskrives som en negativ utvikling i skolen, var det svært fint å se en film som skildret hva læreryrket virkelig handler om, nemlig forholdet mellom lærer og elev.

 

En av intensjonene med NLS er å bygge nettverk mellom lærerorganisasjonene i de nordiske landene. Det er svært tydelig at de nordiske landene står overfor mange av de samme utfordringene. Det ble ekstra tydelig da vi fikk en gjennomgang av landenes utdanningspolitiske utvikling.

Jeg fikk i løpet av uken snakket med mange fra de andre nordiske landene om deres erfaringer og utfordringer innen barnehage, skole og lærerutdanningene. Det gav meg nyttig innspill i det videre arbeidet.

I løpet av uken ble det også tid til utflukter i vakre Sogn og Fjordane, nettverksbygging og nordisk aften.

Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene
Bilde fra NLS sommerkurs i Loen 2016, Foto: Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene

 

Under nordisk aften hadde hvert land et innslag, og svenskene fjernet eventuelle rester av tvil hos deltakerne. Uansett hva som går galt, er det alltid lærernes feil! Vi tenker derfor å hjelpe deg til samme konklusjon. Når du blir lærer er du alltid den rette å legge skylden på. Bare se i videoen under 😉

 

Pedagogstudentene har påtatt seg å arrangere NLS studerandeforum i oktober. Da vil studentorganisasjonene fra de nordiske landene møtes for å diskutere aktuelle spørsmål og dele erfaringer fra sine land. Jeg ser svært fram til en hyggelig helg, der vi kan skape et enda tettere samarbeid med lærerstudenter fra hele norden.