skjermbilde-2016-09-17-kl-10-44-07

Moderne og innovativ læring og undervisning er tema på den første utgaven av SETT-konferansen som avholdes i Norge. SETT, Scandinavian Educational Technology Transformation, ønsker å bidra til inspirasjon, økt nysgjerrighet og kunnskap rundt hvordan vi kan finne nye måter å jobbe mot høyere måloppnåelse på alle nivåer i skolen.

Studentpris

Lærerstudenter som er medlemmer i  Pedagogstudentene, tilbys gratis konferansebilletter. Det er 100 gratisbilletter og «først til mølla»-prinsippet gjelder! Meld deg på i dag

Medlemsfordel

Utdanningsforbundet har valgt å være medarrangør for å gi medlemmene tilbud om gode faglige møteplasser. Arrangørene uttaler i en pressemelding av de har et sterkt ønske om å skape en arena hvor det fremste innen digitale verktøy og moderne, framtidsrettede metoder i skole og barnehage blir vist frem. Hvor målet er å inspirere og motivere ansatte i skole og barnehage. I tillegg er det et mål å lære av hverandres praksis og bidra til erfaringsutveksling mellom lærere.

– Jeg tror mange lærere og skoleledere er interessert i mer kunnskap om mulighetene som ligger i det digitale klasserommet og i moderne undervisningsmetoder. Jeg håper derfor konferansen både kan gi inspirasjon og spre kunnskap, sier sekretariatssjef i Utdanningsforbundet, Lars Erik Wærstad.

Innhold og program

 

Konferansen er tilpasset lærere i både barnehage og skole, og ledere. Og er delt opp i tre tematiske områder Lek, utforsking og læring, Dette funker for meg og Post IT – Lærere 2.0.

I «Lek, utforskning og læring» finner du både inspirasjon og mulighet til å prøve hvordan den digitale verdenen kan være et fantastisk hjelpemiddel for å stimulere barns fantasi, men også hvordan du på en pedagogisk måte kan snakke med barn om Internett eller utvikle din egen måte å dokumentere arbeidet på.

Målet med «Dette funker for meg» er at du skal ha en verktøykasse full av konkrete metoder og ressurser som du kan teste umiddelbart når du kommer tilbake til skolen, uansett hvilket fag du underviser i.

Digitaliseringen gjennomsyrer allerede hele samfunnet. I «Post IT – Lærere 2.0» stilles blant annet spørsmålene, hvordan kan skolen på best mulig måte forberede elevene på det ventende arbeidsmarkedet? Hva skjer med lærerrollen når informasjon enkelt kan googles frem? Hvordan kan vi legge til rette for at elevene gjennom undervisningen utvikler ferdigheter som gjør dem kreative, selvstendige og ansvarsfulle?

Utstillere

Under konferansen vil også en mengde med bedrifter og organisasjoner ha stand på messeområdet. Se hvilke som kommer!