Pedagogstudentenes studentforsikring sikrer at du ikke blir minstepensjonist om du blir ufør under studietiden

Det er syyykt kjipt å miste eller få ødelagt en telefon, pc eller bagasje. Særlig om det ikke er forsikret. Da er det i tillegg svært dyrt. Men tenk hvor kjipt det er om du skulle bli ufør som student. Da kan du risikere å måtte leve på 200.000 i året – resten av livet! Det er kjipt, det.

Det positive er at om du ikke er ufør i dag, kan du sikre deg med Pedagogstudentenes supre studentforsikring. Den inneholder nemlig blant annet en uføreforsikring. Det kan utgjøre forskjellen om du noen sinne vil kunne eie din egen bolig, eller ikke. Er du student uten å kvalifisere til medlemskap i Pedagogstudentene, men fortsatt kunne tenke deg slik forsikring? Nederst finner du lenker til andre studentforsikringer.

Bare 200.000?

Ja, det er om lag det du får i uføretrygd. Det er pengene du får fra NAV om du blir ufør. Og utgjør 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din regnet ut fra de tre beste av de fem siste årene før du ble syk. Studiestøtten medregnes heller ikke. Det fører til at de færreste studenter vil havne over minste pensjonsnivå – altså om lag 200.000 i året.

Slapp av, jeg blir da ikke ufør

Det er nok ingen som regner med å bli ufør. Ingen tenker at – jo, jeg er den som blir tidlig ufør. Det er nok en av årsakene til at mange unge ikke er opptatt av uføreforsikring. Og vi vet at unge, også studenter er generelt lite opptatt av forsikring.

Selv om studenter er blant gruppene som har mest å tjene på å tegne uføreforsikring. Med få opptjente pensjonspoeng og et langt liv fremfor seg. Er det bare et fåtall som har uføreforsikring.

Nesten 14.000 (2016-tall) mellom 18 og 29 år mottar uføretrygd, viser tall fra NAV, og over 13.000 av dem er 100 prosent ufør[1]. Og antallet nye unge uføre (personer under 30 år) har økt betydelig over tid. Også langt sterkere enn befolkningsveksten skulle tilsi[2].

Det handler om å sikre din fremtidige økonomi

Selv om du har vanskelig for å se for deg at du vil bli rammet kan du ikke vite om du kommer deg gjennom studiene uten å bli ufør. Så kan du være en av de som er uheldig. For du kan dessverre ikke forsikre deg fra å bli ufør.

Heldigvis kan du i alle fall gjøre noe for å sikre din fremtidige økonomi om du skulle være den uheldige. Det eneste du trenger å gjøre er å skaffe deg en uføreforsikring. Og som medlem av Pedagogstudentene får du mulighet til å tegne en supergod og billig studentforsikring, som blant annet inneholder en uføreforsikring. 

Hva dekker uføreforsikringen

Med Pedagogstudentenes studentforsikring utgjør en engangsutbetaling på 5 G[3] og krever ingen helsevurdering. Det eneste som kreves er et vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig uførepensjon for å få utbetalt hele forsikringssummen. Det kan også være grunnlag for utbetaling uten vedtak fra NAV. Mer informasjon om dette finner i punkt 8 i vilkårene.

Det kan være grunnlag for delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dersom du ønsker en høyere utbetaling kan du søke om det. Det gjør du enkelt ved å sende en mail til forsikring@udf.no.

Hvor mye trenger jeg

Dersom du velger en høyere forsikringssum kan du selv velge hvilken forsikringssum du ønsker. Det igjen påvirker hvor mye du betaler per måned. Et tips, for å vite at du velger riktig forsikringssum, er å sette opp et regnestykke, der du beregner hvor mye penger du trenger hver måned for å kunne betale alle utgifter, og samtidig ha penger til overs for å leve slik du ønsker.

Om du velger å søke om høyere sum og får innvilget det kan du velge mellom 5, 10, 15, 20 og 30 G. Hva du betaler i forsikring per år beregnes ut ifra alder og valgte G.

Les mer om studentforsikringen og bestill

Forsikring for andre studenter

________

[1] Fra NAV

[2] Ung uførhet og psykisk sykdom (Arbeid og velferd nr.1-2015)

[3] G er grunnbeløpet i folketrygden og justeres årlig. Fra 1. mai 2016 utgjør en G 91 740 kroner. 5 G utgjør for tiden kr 462 880

Les mer om studentforsikringen og bestill

Andre om studentforsikring

SpareBank 1 om ”Hullet” i Folketrygden gjør studenter til minstepensjonister

Det burde være en selvfølge for studenter og ikke minst foreldre til studenter å sørge for at de tetter dette ”hullet” i folketrygden ved å kjøpe en forsikring ved studiestart som gir utbetaling ved varig uførhet, sier Kristin Myrmo, pensjonsøkonom i SpareBank 1.

Studenttorget om forsikringene studenter bør ha

– Mange studenter synes forsikring er et lite interessant tema, og sikkerhetstanken er nokså fjern. Men samtidig er det denne gruppen som har mest å tape ved for eksempel uførhet, sier Stine Neverdal i Finansnæringens fellesorganisasjon.

ABCnyheter artikkel om studenter og forsikring

Også Tryg trekker frem reiseforsikring som viktig for studenter, i tillegg anbefaler de uføreforsikring.

– Uføreforsikring sikrer mot økonomisk ruin ved eventuell uførhet som følge av skade eller sykdom, sier Slettemoen og forklarer at studenter over 20 år er dårlig dekket ved uførhet.

DN om forsikringene du bør, og ikke bør, ha som student

Det er ikke alle forsikringer du skal ha. Siden forsikringer tross alt er ulønnsomt rent økonomisk, mener Dine Penger at du bør prioritere de som dekker hendelser med store innhugg i din økonomi, som at du blir ufør, langvarig syk, eller frastjålet alt du eier hjemme eller på ferie.