32509409936_91d935b465_b

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høgare utdanning ble offentliggjort i dag. Pedagogstudentene mener stortingsmeldingen inneholder mange viktige grep som kan bedre utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

Etterlengtet fokus på utdanningskvalitet og undervisning

Pedagogstudentene har lenge ment at dagens systemer både for finansiering og merittering i høyere utdanning har stått i veien for fokus på utdanningskvalitet og god undervisning. Stortingsmeldingen inneholder tiltak Pedagogstudentene har jobbet for i lenger tid.

– Som lærerstudenter har vi kanskje spesielt høye forventinger til god undervisning, men dessverre har det likevel ikke alltid hatt tydelig fokus i våre utdanninger, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen, og legger til:

– Derfor synes vi det er veldig positivt at regjeringen nå ønsker å verdsette god undervisning.

Vil ha krevende studier og dyktige forelesere

Pedagogstudentene vil ha krevende og engasjerende studier. Det er foreslått mange gode tiltak i meldingen som vi kan stille oss bak.

– Vi synes det er spesielt positivt at regjeringen vil satse på merittering av god undervisning, krav til pedagogisk kompetanse og krav til sensorveiledning, sier Bentzen

– Nå blir det spennende å se hvordan institusjonene tar dette arbeidet videre. Vi gleder oss til å lese meldingen nøyere og følge med på fortsettelsen, avslutter hun.

Les mer:

Stortingsmelding nr 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»

 

Pressemelding 27. januar 2017