Pedagogstudentene krever en nasjonal veiledningsordning

Det er tilfeldig om nyutdannede lærere får veiledning når de begynner i sin første jobb. Nå krever Pedagogstudentene handling fra politikerne. 

Siden 2009 har det vært et mål at alle nyutdannede lærere skal få veiledning for å få en god overgang fra utdanning til yrke. Den nyeste evalueringen av ordningen  (Rambøll 2016) viser at det fortsatt er tilfeldig hvem som får veiledning. Samtidig vet vi at mange lærerutdannede ikke starter i yrket og at flere slutter de første årene.

Nå kan ikke lenger politikerne stå og se på at en tredjedel av alle nyutdannede lærere slutter i yrket i løpet av få år. Vi krever tiltak! sier Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Dagens veiledningsordning

Det har vært et mål at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal få veiledning som nytilsatte lærere siden KS og Kunnskapsdepartementet inngikk en avtale i 2009. Begrunnelsen for veiledningsordningen bygger på at enkelte sider ved yrkesutøvelsen læres best i yrkeslivet, og at lærerutdanningen  ikke fullt ut kan forberede lærerstudentene på hverdagen i skolen og barnehagen.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll evaluert dagens veiledningsordning. Evalueringen viser at det er tilfeldig hvem som får veiledning og ikke.

De ferske tallene fra evalueringen er nedslående. Kun 60 % av de nyutdannede har fått veiledning, og av disse er det om lag 43 % som kun har det annenhver måned eller sjeldnere. Dette er for dårlig, sier Bentzen

 

Pressebilde Silje Marie Bentzen, leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Veiledning demper praksissjokket

Evalueringen viser at prakissjokket er reelt, og at veiledningen ser ut til å dempe praksissjokket. Veiledningen har positiv betydning for utviklingen for de nyutdannede.

Vi vet av rapporten at de nyutdannede som har fått veiledning har mer positiv vurdering av sitt første år i jobb, er tryggere på sin egen kompetanse og sin rolle som lærer. Veiledningen bedrer overgangen til yrkeslivet og bidrar til å utvikle gode lærere. Det er derfor uakseptabelt at ordningen fortsatt er så lite utbredt, sier Bentzen.

 

Krever en nasjonal avtale

23. februar skal Stortinget vurdere om det skal vedtas en nasjonal veiledningsordning for lærere.

Pedagogstudentene mener evalueringen viser at målet om veiledning ikke kan baseres på gode intensjoner. Kommunene som skal ta dette ansvarer, følger i for varierende grad opp. Nå krever Pedagogstudentene en nasjonal veiledningsordning.

Det er sløsing med både menneskelige og økonomiske ressurser at 1 av 3 lærere slutter etter så få år i yrket. Vi vet at veiledning er et viktig tiltak for å beholde disse talentene i yrket. Vi forventer at regjeringen nå tar ansvar og innfører en nasjonal veiledningsordning, sier lederen av Pedagogstudentene

Pedagogstudentene mener veiledning er viktig for å beholde gode lærere i yrket og utvikle hver enkelt lærer til å virke i, og utvikle, hele profesjonsfellesskapet.

– Vi er i en situasjon med varslet lærermangel og et politisk ønske om økt lærertetthet. Da kan vi ikke stå å se på at lærere forsvinner. Vi må jobbe aktivt for å beholde alle disse dyktige lærerne i barnehagen og skolen, sier Bentzen, og legger til

– En annen viktig grunn til veiledningen er tryggheten det medfører for barn og unge som får en nyutdannet lærer. De skal vite at den ferske læreren har et nettverk rundt seg, og får god oppfølging de første årene i yrket.

Silje og Martine

Lokalt ansvar forutsetter nasjonale rammer og resurser

Lokalt ansvar fordrer at veiledningsordning for nyutdannede er en lovfestet avtale med øremerkede midler. For at kommunene og hver enkelt skole og barnehage skal opprettholde sin del av avtalen, må dette ligge til grunn.

Kommunene har et stort ansvar for at nyutdannede får den beste overgangen fra utdanning til yrke. Rektor og styrer har et spesielt ansvar for å tilrettelegge, differensiere oppgaver og gi de nyutdannede en trygg inngang til yrket.

For at veiledningsordningen skal virke til det beste for hver enkelt, er kommunene nødt til å ta et større ansvar. Organiseringen av ordningen ligger hos hver enkelt kommune, og kommunene er nødt til å ta frafallet av nyutdannede lærere på alvor, sier Bentzen

Fakta

  •  25 % av med lærerutdanning ikke starter å arbeide i yrket, og at av dem som starter i yrket, slutter 16 % i løpet av de første fem årene
  • 40 % av de nyutdannede får ikke veiledning
  • 43 % av de som får veiledning får det kun annenhver måned eller sjeldnere
  • Veiledningen gjør de nyutdannede lærerne tryggere i lærerrollen
  • De nyutdannede som har fått veiledning har mer positiv vurdering av sitt første år i jobb, sammenlignet med dem som ikke har fått veiledning.
  • I 2009 inngikk KS og Kunnskapsdepartementet en intensjonsavtale som skulle sikre alle nyutdannende nytilsatte pedagoger i barnehage og skole veiledning.

Les mer

Evaluering av veiledningsordningen. Sluttrapport (Rambøll 2016)

Evaluering av veiledningenordningen. Delrapport (Rambøll 2015)

Vurderte å slutte som lærer første halvår (NRK)

Gnist indikatorrapport 2016

Hvorfor er veiledning viktig?
– Beholde gode lærere i yrket – Utvikle gode lærere – Profesjonsutvikling

 

Kontakt: silben@udf.no / 95 41 67 72