Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og feiret med kakefest på Stortinget i dag.

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og vi feiret med kakefest på Stortinget.

Alle partier står samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Det det klart etter et enstemmig vedtak i Stortinget 23. februar. Pedagogstudentene mener vedtaket vil bidra til å beholde flere gode lærere i yrket og skape en bedre skole og barnehage.

Stortingsvedtaket lyder:

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Vedtaket er en historisk milepæl for alle nyutdannede lærere

Pedagogstudentene mener stortingsvedtaket er en historisk milepæl for alle nyutdannede lærere. I årevis har det vært tilfeldig om nyutdannede lærere har fått den nødvendige veiledningen i overgangen fra utdanning til yrke.

Hurra! Endelig et (kake)stykke på vei mot veiledning av alle nye lærere

Hurra! Endelig et stykke på vei mot veiledning av alle nye lærere.

  • Vi jubler over at Stortinget nå tar grep for å sikre at alle nyutdannede lærere får skikkelig veiledning. Vi er glad for at politikerne nå tar signalene fra lærerstudentene på alvor, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen

 

Veiledning kan bidra til å skape en bedre skole og barnehage

I dag er det et problem at 25 % av med lærerutdanning ikke starter å arbeide i yrket, og at av dem som starter i yrket, slutter 16 % i løpet av de første fem årene. Pedagogstudentene mener vedtaket vil bidra til å beholde flere lærere i yrket, utvikle gode lærere, være utviklende for hele profesjonsfellesskapet og være til det beste for barna og elevene.

I sum kan du si at en god veiledningsordning rett og slett vil kunne skape en bedre skole og barnehage, sier Bentzen.

Pedagogstudentene har høye forventinger til oppfølgingen av vedtaket

Å investere i ferske lærertalenter er å investere i fremtidens skole og barnehage, sier Bentzen

Å investere i ferske lærertalenter er å investere i fremtidens skole og barnehage, sier Bentzen

Pedagogstudentene ser det som svært positivt og viktig at de nasjonale rammene skal utformes i et samarbeid mellom regjeringen og de ulike partene, og har klare forventninger til at vedtaket blir fulgt opp på en god måte.

  • Å investere i ferske lærertalenter er å investere i fremtidens skole og barnehage, sier Bentzen, og avslutter:
  • Når et samlet Storting har vedtatt at alle nye lærere skal få tilbud om veiledning, forventer vi at regjeringen også følger opp med ressurser til ordningen.

Pressemelding 23. februar 2017

Les mer om Representantforslag om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning