Studiebarometeret

Studiebarometeret 2016 ble offentliggjort av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 6. februar.

Lærerstudentene er minst tilfredse med studiene sine

De fleste studentene er i hovedsak fornøyde med studiene, men i år igjen, er studentene som går på femårig grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning blant de studentene som er minst tilfredse med studiene.

 – Jeg synes det er trist at lærerstudentene igjen er blant de minst tilfredse med studiene sine. Vi som utdanner oss til å bli lærere skal ut i et utfordrende yrke, og da trenger vi krevende og motiverende utdanninger, sier Silje Marie Bentzen.

– Jeg håper institusjonene tar denne tilbakemeldingen fra studentene på alvor og arbeider for å snu trenden i året som kommer.

Silje Marie Bentzen

Behov for å bedre undervisningen

Studiebarometeret viser at studentene er minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. I stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet» lanserer regjeringen at de ønsker å satse på å bedre utdanningskvaliteten i høyere utdanningen.

– Pedagogstudentene mener studiebarometeret bekrefter behovet for å bedre undervisningen i høyere utdanning, sier hun.

 

Både institusjonene og studentene må ta ansvar

God undervisning oppstår i møtet mellom lærere og studenter. Pedagogstudentene har nå høye forventninger til at institusjonene følger opp signalene fra studiebarometeret og arbeider for å bedre undervisningen, medvirkningen og veiledningen i alle lærerutdanningene.

– Som studenter skal vi både ta ansvar for egen læring og bidra aktivt inn i læringsfellesskapet i utdanningene våre. Samtidig forventer vi nå at utdanningsinstitusjonene tar aktivt grep for å bedre utdanningskvaliteten i tråd med signalene fra studiebarometeret og kvalitetsmeldingen, avslutter Bentzen.

Sjekk ut studiebarometeret 2016