samfunnet har ikke råd

Skal vi beholde og utvikle gode lærere i barnehagen og skolen må vi gi alle nyutdannede lærere i barnehage og skole en veiledningsordning i overgangen fra utdanning til yrkesliv.

 

Dette ble kommunesektorens organisasjon KS og Kunnskapsdepartementet enige om i en intensjonsavtale allerede i 2009. Ferske tall fra en evaluering av veiledningsordningen viser likevel at kun 60 prosent av de nyutdannede lærerne faktisk får den veiledningen de er lovet.

Veiledning for nyutdannede handler ikke bare om den nye læreren i barnehage og skole, det handler også om barnet og eleven. Det handler om at foreldre skal være trygge på at den ferske læreren får den støtten han eller hun trenger, slik at de kan være like trygge på den nyutdannede, som en mer erfaren lærer. Det handler om profesjonsutvikling, og det handler om ikke å sløse med menneskelige og økonomiske ressurser. 33 prosent av alle nyutdannede lærere slutter etter få år i yrket. Vi går mot en lærermangel, og samfunnet har ikke råd til å utdanne tusenvis av lærere som ikke blir i yrket.

I politisk kvarter 25. januar innrømmet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at dette var for dårlig. Han har som mål at alle nyutdannede skal få veiledning, og han erkjente at staten burde gjøre mer enn det som gjøres i dag. Samtidig pekte han på veiledningsordningen som et arbeidsgiveransvar lokalt, og at han ikke vil gå inn og overstyre lokale myndigheter. I NRKs nyhetslunsj senere samme dag, innrømmet KS at kommunene ikke er i mål.

Da spør vi: Hvor mange år skal lokale myndigheter få til å vise at de kan ta ansvar for dette? Det er fortsatt tilfeldig hvem som får veiledning, åtte år etter at intensjonsavtalen ble inngått. For Pedagogstudentene vitner dette om ansvarsfraskrivelse, både fra staten og fra KS.

Pedagogstudentene mener staten må lovfeste en nasjonal veiledningsordning. Nasjonale rammer underminerer ikke kommunenes ansvar, de gir tvert imot kommunene rom til å gjøre ordningen bedre.

Nå må regjeringen ta ansvar og vedta en nasjonal veieldningsordning som skal gjelde for alle nyutdannede lærere i barnehage og skole. Det fortjener landets barnehagebarn, elever og landets nyutdannede lærere.

Dette debattinnlegget kom først på trykk i Klassekampen 6. februar 2017

Ta ansvar, Isaksen!

 

Les Rambølls evaluering av veiledningsordningen