Ungdomskravet 2017: Studenter og høyere utdanning skal prioriteres i den kommende stortingsperioden.

Det er kravet fra samtlige ungdomspartier og studenter til høstens stortingsvalg.

Pedagogstudentene står selvfølgelig bak kravet. Vi forventer partiene vil prioritere høyere utdanning i kommende stortingsperiode.

 

Det er unikt i et valgår at alle ungdomspartiene står sammen om én sak. Dette viser hvor viktig studenter og høyere utdanning er. Et kommende storting har bare ett valg: Oppfyll kravene og invester i fremtiden, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs i en pressemelding fra NSO.

Pedagogstudentene støtter ungdomskravet

Pedagogstudentene mener det er studiefinansiering skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. Å øke studiestøtten til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og utbetale denne over 11 måneder, mener vi er et essensielt grep.

Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

– Pedagogstudentene forventer nå at partiene lytter til ungdomskravet. Høyere utdanning må bli prioritert i neste stortingsperiode, sier leder av Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen.

 

Dette er ungdomskravet 2017

Norske politiske ungdomsorganisasjoner mener studenter og høyere utdanning må prioriteres i den kommende stortingsperioden. Vi er enige om følgende krav:

  • Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd.
  • Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i et enda større antall enn i dag, med et mål om minimum 20% nasjonal dekningsgrad.
  • Studenter skal ha mulighet til å studere på fulltid ved at opptrappingsplanen til 11 måneder studiestøtte fullføres og at studiestøtten økes med mål om 1,5 G.

Ungdomskravet støttes av:

AUF
Unge Høyre
Fremskrittspartiet Ungdom
Senterungdommen
KrFU
Rød Ungdom
Unge Venstre
Grønn Ungdom
Sosialistisk Ungdom

ANSA
Tekna Student
NITO Student
Norsk sykepleierforbund – Student
Norsk medisin-studentforening
Pedagogstudente i Utdanningsforbundet
LO Ung

Les mer om ungdomskravet