Alle lokallagsledere var samlet på PS-festivalen for å snakke om hvordan vi kan ta lokallagene til Pedagogstudentene til nye høyder!

Alle lokallagsledere var samlet på PS-festivalen for å snakke om hvordan vi kan ta lokallagene til nye høyder!

Hver vår arrangerer vi en PS-festival der vi samler mange engasjerte, lærevillige og dyktige Pedagogstudenter fra hele landet. PS-festivalen er tredelt; verveseminar, lokallagsledersamling og lansstyremøte.  Hva skjedde på årets PS-festival? Her er en stemningsrapport!

Et vellykket verveseminar
Verveseminaret til Pedagogstudentene var lærerrikt og hyggelig!

Verveseminaret var lærerrikt og hyggelig!

Første post ut i programmet var verveseminar for de som har ansvaret for vervingen i lokallagene ute på høgskolene og universitetene ved studiestart i august. På verveseminaret var det naturlig nok mye snakk om verving og å stå på stand. Vi supplerte med kunnskap om vår supre studentforsikring, hva en lærer har rett på å tjene i fremtidig jobb og hadde mange bolker med erfaringsutveksling mellom lokallagene. Verveperioden til høsten er i gode hender med engasjerte og dyktige mennesker som skal møte både nye og gamle studenter på stand!

 

Lokallagslederne og arbeid i lokallagene

God stemning på skolering på årets PS-festival

Den ene dagen var en samling for ledere og nestledere i lokallagene. Gjennomgående for dagen var erfaringsutveksling og mye diskusjon og refleksjon rundt ulike sider ved lederrollen. Pedagogstudentene har i sitt arbeidsprogram at man på lokalt nivå skal arbeide for å skape politiske, faglige og sosiale møteplasser på sin institusjon, så det ble fokus på ulike måter en kan skape slike møteplasser på.

I tillegg var stikkord som samarbeid, synlighet og mediearbeid temaer som ble tatt opp. Lederne kom med mange tanker og gode innspill gjennom dagen og var spesielt gode på å gi hverandre tips og innspill. Mange ble nok ekstra motiverte til å fortsette arbeidet fremover etter denne dagen!

 

Periodens første landsstyremøte

PS-festivalen inneholdt periodens første landsstyremøte

Fredag til søndag var det duket for periodens første Landsstyremøte! Et splitter nytt landsstyre bestående av noen erfarne, noen helt ferske, faste representanter, varaer, arbeidsutvalget samt både avtroppende og påtroppende ledelse – i tillegg til en eminent ordstyrerbenk – var klare for spennende saker, debatter og å starte arbeidet som skal foregå frem til Landsmøtet 2018. Det ble som vanlig ganske lange dager, da det var mye som skulle diskuteres! Debattene bar preg av gode argumenter, respekt for hverandre og et felles ønske om å arbeide godt med sakene. Av sakene som var oppe vil vi nevne noen:

  • rapportering på møter og mal for lokallagsrapporter
  • valg av vara-arbeidsutvalgsmedlem
  • konkretisering av arbeidsprogram
  • langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport
  • Konferansen 2017

Du finner sakspapirene ute på pedstud.no og kan gjerne lese mer der!

Påtroppende ledelse i Pedagogstudentene, Hedda og Ruben, seg til å ta fatt på de nye vervene sine

Påtroppende ledelse, Hedda og Ruben, seg til å ta fatt på de nye vervene sine

Da møtet ble lukket på søndag, hadde vi både hatt gode diskusjoner og gjort flere spennende vedtak. En resolusjon om psykisk helse ble vedtatt på dette møtet og vil bli sendt ut fra kontoret denne uken til blant annet Kunnskapsdepartementet. I tillegg skulle vi velge  et nytt vara-arbeidsutvalgsmedlem (vara-AU) som blant annet skal bidra ekstra i verving det neste året. Det ble reelt valg og veldig gode kandidater, så det er positivt å se at mange ønsker å stille til valg. Det ble Anne Eva Beck fra Universitetet i Oslo som ble valgt til vara-AU og skal samarbeide ekstra tett med Arbeidsutvalget det kommende året!

På kveldene hadde vi det sosialt med brettspill, quiz og mange stiftet nye bekjentskaper på tvers av lokallag og regioner. Samholdet og fellesskapet er noe vi setter høyt i Pedagogstudentene, så det sosiale er viktig for å binde oss sammen. Den gode stemningen og inkluderende holdningen hos alle var gjennomgående for hele PS-festivalen og la et godt grunnlag for god debatt og samarbeid!

Påtroppende leder Hedda Eia Vestad og avtroppende leder Silje Marie Bentzen var begge tilstede på PS-festivalen

PS-festivalen 2017 har bestått av noen fabelaktige dager som har gitt masse motivasjon og inspirasjon til det videre arbeidet!

Vi har delt mye fra #psfestival17 Instagram, ta gjerne en titt!

Har du lyst til å engasjere deg i Pedagogstudentene?

Synes du PS-festivalen hørtes hyggelig ut? Kanskje du skal være med på neste års PS-festival? Du kan engasjere deg i Pedagogstudentene. Vi vil alltid ha flere aktive medlemmer i våre lokallagsstyrer. Les mer om hvordan du kan engasjere deg i Pedagogstudentene.

 

PS-festival 2017

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar