Arbeidet som leder av Pedagogstudentene kom raskt i gang etter ferien med et internasjonalt perspektiv. Midt i juli avholdt Education International (EI) en workshop for unge medlemmer. EI er en paraplyorganisasjon for fagforeninger for lærere fra hele verden.

Vi skulle lære om og jobbe med FNs bærekraftsmål, utdanning og fagforeningenes rolle. I tillegg skulle det handle om unge medlemmer, så man hadde satt en aldergrense på 35 år for workshopen. Arrangementet varte i tre dager, hvor 50 representanter fra 30 land kom sammen for å dele erfaringer, diskuterte, og få ny kunnskap og nye idéer.

Read More