Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med rundt 19 000 medlemmer. Vi arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger.

Hva er fordelene med å være medlem?

Hvorfor være medlem av Pedagogstudentene?

Det er gratis medlemskap og bare fordeler ved å være medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Det er spesielt tre gode grunner til å være medlem av Pedagogstudentene:

1. TRYGGHET
2. STERKERE SAMMEN
  • Påvirkningskraft
  • Nettverk og fellesskap 
3. BEDRE FAGLIG
  • Aktuelle tidsskrift
  • Kurs og konferanser
  • Den ultimate lærersekken og andre fordeler 

 

 

Bli medlem – send PS til 02014 !

 

SKAL DU BLI LÆRER I BARNEHAGE ELER SKOLE? Bli medlem i Pedagogstudentene - det er bare fordeler

 

Medlemskapet gir deg mange fordeler

Medlemskapet gir deg altså mange fordeler. La oss utdype litt for deg:

1. TRYGGHET

Trygghet i studiet

Vi gir deg hjelp og støtte hvis det oppstår studierelaterte problemer i løpet av studietiden, og om du trenger hjelp kan vi gi deg råd og veiledning. Vi har høy kompetanse og hjelper årlig mange medlemmer med problemer knyttet til blant annet praksis, eksamen og skikkethet.

Trygghet i arbeidslivet

Når du begynner å arbeide og melder overgang til Utdanningsforbundet, eller om du har en deltidsjobb på 20 % eller mer, i barnehage- og skolesektoren og velger å betale ordinær kontingent kan du få hjelp fra Utdanningsforbundet i ansettelsesprosessen og for å ivareta dine lønns- og arbeidsvilkår.

Trygghet i hverdagen med vår supre studentforsikring 

Vi kan tilby en genial studentforsikring med akkurat det du trenger. Det er pakkeforsikring som er designet for den gjennomsnittlige student. For 83 kr i måneden/996 kr i året, får du: reise-, innbo-, ulykke- og uføreforsikring.Forsikringen er valgfri, men gir deg trygghet i hverdagen.

 

2. STERKERE SAMMEN

Påvirkningskraft

Vi er landets største interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. Vår kompetanse, størrelse og faglige tygde gjør at studieinstitusjoner og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft.  Som medlem gir du større tyngde til studentstemmen.Ved å være medlem kan du være med å påvirke din egen utdanning både lokalt og nasjonalt. Vi gir deg medbestemmelse.

Nettverk og fellesskap 

Ved å bli medlem hos oss blir du en del av både et faglig og sosialt nettverk, nasjonalt og lokalt ved de ulike høgskolene/universitetene. Du blir en del av dette fellesskapet. Som medlem kan du bli med i ett av våre mange lokallag. Dette gir deg muligheten til å engasjere deg i saker og ha det hyggelig sammen med medstudenter på ditt studiested.

3. BEDRE FAGLIG

Aktuelle tidsskrift

Gjennom medlemskapet ditt vil du motta ulike blader som vil hjelpe deg på veien mot å bli lærer. Bladene gir deg fortrinn, faglig påfyll og en snarvei til relevant forskning som er en fordel i oppgaver.

Kurs og konferanser

Gjennom medlemskapet vil du ha mulighet til å delta på ulike kurs og konferanser som utfyller utdanningen din. Det gjelder både lokale kurs, som arrangeres av lokallaget, en årlig konferanse i regi av Pedagogstudentene, og rabattert/gratis tilgang til Utdanningsforbundets kurs og konferanser.

Den ultimate lærersekken og andre fordeler 

Som ny student er det mange ting man trenger. Hvis du melder deg inn i kampanjeperioden på stand ved studiestart får du «Den ultimate lærersekken». Som medlem i Pedagogstudentene kan du også benytte deg av medlemstilbudene til Utdanningsforbundet, som: Gunstig boliglån og rabatt på Dagsavisen og Riksteateret. Du får også tilgang til nyttige nettportaler som www.utdanningsforskning.no, hvor du kan holde deg oppdatert om relevant forskning innenfor utdanningssektoren, og www.lærerjobb.no, hvor du kan finne deg relevant jobb.

 

Bli medlem – send PS til 02014 !

 

10 gode grunner til å bli medlem