Lokallaget på NMBU

Pedagogstudentene har fått nytt styre på NMBU Ås og ønsker velkommen til lokallagsleder Jørgen, økonomiansvarlig Gina og landsstyrerepresentant Karoline

Vil du:  Få nye venner? Et stort nettverk? Påvirke din egen utdanning? Bli bedre faglig?

Som medlem har mulighet til å engasjere deg i lokallaget der du studerer. Hva venter du på? Grip muligheten!

Med et splitter nytt lokallagsstyre på NMBU i Ås, har Pedagogstudentene aktive lokallag på nesten alle universiteter og høgskoler som tilbyr lærer- og pedagogutdanning, hele 23 studiesteder!

 

Pedagogstudentene har fått et nytt lokallag på NMBU i Ås

Jeg gleder meg veldig til å starte opp dette nye lokallaget på NMBU her i Ås, sier den nyvalgte lokallagslederen, Jørgen Waagen

Jørgen er lektorstudent på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet NMBU og utgjør sammen med lektorstudentene Gina og Karoline det nye styret.

Nå gleder vi oss til å komme ordentlig i gang med arbeidet i det nye lokallagsstyret. Vi ønsker å skape et faglig og inspirerende fellesskap blant alle lektor- og lærerstudententene her på NMBU. Jeg ser at dette gir oss mange muligheter for å lage et godt studiemiljø her på Ås samtidig som vi blir en del av et nasjonalt nettverk. Dette blir spennende, avslutter Jørgen.

Engasjer deg i Pedagogstudentene

Vi vet at mange lærer- og pedagogstudenter:

 • har mange meninger om hva som er viktig for at utdanningene de går
  skal ha høy kvalitet.
 • ønsker å ha en både faglig og sosial møteplass med sine medstudenter.

 

Derfor har vi Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet aktive lokallagsstyrer
på 22 studiesteder i Norge. Lokallagsstyrene våre er både faglige og sosiale
møteplasser for medlemmene til Pedagogstudentene.

Når du er medlem av Pedagogstudentene kan du enten være et ordinært
studentmedlem og få alle fordelene og tryggheten det innebærer, eller du
kan velge å engasjere deg aktivt i lokallagsstyret ved ditt studiested. Å
engasjere seg aktivt har mange fordeler.

Hvorfor engasjere seg?

 • Få mer ut av studietiden
 • Lær masse
 • Få nye venner
 • Få et profesjonelt nettverk fra hele landet
 • Påvirk din egen utdanning
 • Ha det gøy
 • Vær en del av fellesskapet
 • Få nyttig og relevant erfaring til CVen
 • Skap fine opplevelser
 • Få et fortrinn

 

Sterkere sammen

Ved å være medlem i Pedagogstudentene, har du en unik mulighet til å påvirke din egen utdanning, og ditt framtidige yrke. Din stemme, studentstemmen, er den aller viktigste. Det er du som kjenner studiehverdagen best. Det er du som vet hva som fungerer bra og dårlig i din utdanning. Gjennom å engasjere deg har du mulighet til å bruke dine erfaringer, og din stemme, til å påvirke både studiet ditt og yrket du skal inn i.

Hvem mener du vet best hvordan din utdanning burde være?

Hvem mener du vet best hvordan din utdanning burde være?

Vi mener du vet best hva som er høy kvalitet i din utdanning. Derfor vil vi at din stemme skal bli hørt. Engasjer deg i din egen utdanning. Sammen har vi en sterk studentstemme!

Vi mener du vet best hva som er høy kvalitet i din utdanning. Derfor vil vi at din stemme skal bli hørt. Engasjer deg i din egen utdanning. Sammen har vi en sterk studentstemme!

 

Mulighetene for å engasjere seg i Pedagogstudentene er mange, både lokalt og nasjonalt. Det er veldig lærerikt og gir deg venner og opplevelser for livet.

Påvirkningskraft

Pedagogstudentene er en sterk organisasjon med påvirkningskraft. I år fikk vi et samlet Storting til å vedta at alle nyutdannede lærere burde få veiledning.

Pedagogstudentene er landets største interesseorganisasjon for alle som utdanner seg for å jobbe som pedagogisk personale i barnehage eller skole. Vi er en tydelig politisk aktør, men vi er ikke partipolitiske. Vår kompetanse, størrelse og faglige tygde gjør at studieinstitusjoner og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft.Vi jobber for å utvikle utdanningene våre og for å få fram studentstemmen i utdanningspolitikken. Som medlem gir du større tyngde til studentstemmen. Ved å være medlem kan du være med å påvirke din egen utdanning både lokalt og nasjonalt. Vi er en kanal for dine meninger

Nettverk og fellesskap

Gjennom Pedagogstudentene får du et faglig og sosialt nettverk både lokalt der du studerer og nasjonalt på tvers av studiestedene.

Studier viser at mange studenter en ensomme og mangler tilhørighet. Ved å bli medlem hos oss blir du en del av både et faglig og sosialt nettverk, nasjonalt og lokalt ved de ulike høgskolene/universitetene. Pedagogstudentene er landsdekkende og organiserer lærerstudenter fra alle de ulike lærer- og pedagogutdanningene. Som medlem blir du en del av dette fellesskapet.Som medlem kan du bli med i ett av våre mange lokallag. Dette gir deg muligheten til å engasjere deg i saker og ha det hyggelig sammen med medstudenter på ditt studiested.

Hva gjør lokallagene?

Lokallagsstyrene er det viktigste leddet i organisasjonen. Påvirkningskraften
aktive lokallagstyrer har på sin egen utdanningsinstitusjon er vesentlig for
Pedagogstudentenes virke.

Et lokallagsstyre påtar seg representasjonen for lokallaget, som er alle medlemmene i Pedagogstudentene på det studiestedet. Et lokallagsstyre bestemmer selv sin egen virksomhet og råder over midler for å gjennomføre sine mål og ønsker. De forholder seg også til et arbeidsprogram som er vedtatt av landsmøtet som sier hva satsningsområdene er denne perioden.

Det er bare kreativiteten som kan sette stopper for hva lokallagene kan få
til!

Et lokallagsstyre kan:

 • Et lokallagsstyres muligheter på en institusjon er uendelig. Man kan
  arrangere fagdag, foredrag, quiz, politisk debatt o.l. Finne på hyggelige sosiale aktivteter i styret. Hva et lokallagsstyre ønsker å få til og klarer å oppnå er opp til lokallagstyret selv.

Et lokallagsstyre bør:

 • Et lokallagsstyre påtar seg stemmen for medlemmene på det studiestedet.
  Man skal derfor tale studentenes sak og være en støtte for dem når det
  trengs. Lokallagsstyret råder over lokallagets økonomi og skal sørge for at
  pengene kommer medlemmene til gode.

Et lokallagsstyre skal:

 • Et lokallagstyre skal arrangere årsmøte i perioden 1. januar – 15. februar.
  Lokallagsstyret skal følge arbeidsprogrammet så langt som de har ressurser. De skal også drive verving og rekruttering av medlemmer.

Er dette noe du kunne tenke deg å ta del i? Har du lyst å være med å
starte et lokallagstyre på din institusjon? Ta kontakt med ps@utdanningsforbundet.no

Årshjul – hva skjer?

Landsmøtet til Pedagogstudentene

Den beste måten for å få med seg hva som skjer lokalt i nettopp ditt lokallag, er å følge med på lokallagets side på facebook. Lokallagene arrangerer ulike sosiale og faglige aktiviteter gjennom året. Alt fra grilling, boksalg, fagdager, debatter, ball og jobbsøkerkurs. I tillegg til alt som skjer lokalt, er det flere nasjonale arrangement som representanter fra alle lokallagene kan delta på:

SEPTEMBER
22.-24. Oppstartshelg og landsstyremøte 2

OKTOBER
20.-22. Konferansen 2017

NOVEMBER
10.-12. Landsstyremøte 3

JANUAR
26.-28. Landsstyremøte 4

FEBRUAR
15. Frist for å avholde lokalt årsmøte

MARS
2.-4. Skoleringshelg

APRIL
10.-15. Landsmøte

MAI/JUNI
Landsstyremøte

Hvem er med i Pedagogstudentene?

Alle som studerer fordi de skal bli lærere eller pedagogisk personale i utdanningssystemet kan bli medlem av Pedagogstudentene. De største medlemsgruppene våre er:

 • Barnehagelærerstudenter (over 4000 medlemmer)
 • Grunnskolelærerstudenter for trinn 5-10 (over 4000 medlemmer)
 • Grunnskolelærerstudenter for trinn 1-7 ( over 3500 medlemmer)
 • Lektorstudenter for trinn 8-13 (over 2000 medlemmer)
 • PPU-studenter (over 800 medlemmer)
 • Faglærerstudenter (over 500 medlemmer)
 • Pedagogikkstudenter (over 400 medlemmer)
 • Spesialpedagogikkstudenter (over 200 medlemmer)
 • Yrkesfaglærerstudenter (over 150 medlemmer)

Totalt har vi rundt 20 00o medlemmer (!) på studiesteder i hele landet.

 

Hvor har vi aktive lokallag?

Vi har aktive lokallag på nesten alle studiesteder som tilbyr lærer- og pedagogutdanninger. Finner du studiestedet ditt på listen under? Hvis ikke, kan du ta kontakt slik at vi kan opprette et lokallag også der du studerer.

Øst:

 

Sør-Vest:

Nord:

 

 

Hvordan engasjere seg?

Er du engasjert? Vil du engasjere deg? Ta kontakt med lokallaget på ditt
studiested.

Lurer du på om det er et lokallagsstyre på ditt studiested,l eller har du lyst til å starte ett? Send e-post til
ps@utdanningsforbundet.no