Pedagogstudentenes studentforsikring inkluderer reiseforsikring som dekker enkeltgjendstander med inntil 30000 kroner, og med ubegrenset totalsum på reisegods, og ved reisesyke og hjemtransportForsikring handler om å være forberedt på at ting kan gå galt, selv for en fremtidig superlærer. Tenk deg at noen stjeler sykkelen din, eller brillene dine blir knust i møte med dørene på bussen. Mer alvorlig blir det om du mister alle tingene dine i en brann, du havner i en ulykke, blir arbeidsufør, eller alvorlig syk og havner på sykehus i utlandet. Da blir plutselig det å ha forsikring ganske avgjørende.

Studentforsikringen til Pedagogstudentene

Studentforsikringen er Pedagogstudentenes egne forsikringspakke og den er skreddersydd for deg som er student. Den inneholder reise,- innbo,- ulykkes,- og uføreforsikring. Alt for prisen av en kaffekopp i uka. Kun kr 83,- per måned, 996 kr per år.

Reiseforsikring

Vår helårs reiseforsikring dekker deg i hverdagen og på reiser i hele verden med varighet på inntil 90 reisedager. Avbestilling, tapt bagasje, tyveri, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd dekkes uten egenandel.

Innboforsikring

Med innboforsikring sikrer du tingene dine for brann, tyveri, vann- og naturskader, samt plutselig skade. Det er også dekning for tyveri eller skade på mobil, PC og nettbrett, og tyveri av sykkel.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gir utbetaling på inntil 500 000 kr ved varig skade på grunn av ulykke. Ved bruddskader kan du få erstatning på 5000 kr, og du kan også få dekket behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige.

Uføreforsikringen

Med uføreforsikring er du sikret økonomisk dersom skulle bli helt eller delvis arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke.

Bestill forsikringen i dag!

Bestill studentforsikringen ved å sende SMS «Udf 223» til 2080 eller les mer og bestill på udf.no/studentforsikring

 

Husk at du selv må si opp forsikringer du har i andre selskap.