20.-22.oktober er det tid for vår årlige konferanse. I år heter konferansen «Barn og unges livsmestring».

 • Åpen for medlemmer
 • Oslo sentrum, Lærernes hus
 • Reise og opphold dekkes
 • Faglig påfyll fra dyktige foredragsholdere
 • Spennende og viktig tematikk
 • Sosialt fellesskap med andre Pedagogstudenter
 • Påmeldingen slippes mandag 25.september – kort frist!
 • Begrensa plass!
 • Du må få bekreftelse på deltakelse, for å være sikret plass. Dette skjer innen fredag ettermiddag 29.09.
NB! Påmeldingen er avsluttet

Tematikken «Barn og unges livsmestring», er viktig, dagsaktuelt og relevant for både barnehage og skole. «Livsmestring og helse» har kommet inn som en del av barnehagens verdigrunnlag i den nye rammeplanen for barnehagen som trådte i kraft fra 1.august. I skolens fornyede grunndokument, «Overordnet del – verdier og prinsipper», er «folkehelse og livsmestring» et tverrfaglig tema. Dette vil bli en viktig del i nytt læreplanverk for fag som er i støpeskjea og prosess i disse dager og frem til den trer i kraft skoleåret 2020-2021. Dette er altså tematikk som ikke bare er viktig i møte og relasjon med barn i barnehage og skole – det er en del av lovverket og grunnlaget vi skal følge som lærere i barnehage og skole. Det er derfor med stolthet at vi kan invitere medlemmene til en konferanse om nettopp «Barn og unges livsmestring».

Vi har fått tak i noen av Norges beste forelesere på tematikk som hører innunder livsmestring. Trygghetssirkelen, normalitetsperspektivet, de vanskelige samtalene, den naturlige seksualiteten og hvordan snakke om det og profesjonsfaglig digital kompetanse er noen stikkord for hva vi skal få høre om, lære om, diskutere og reflektere over i løpet av helga.

Trygghetssirkelen, normalitetsperspektivet, de vanskelige samtalene, den naturlige seksualiteten og hvordan snakke om det og profesjonsfaglig digital kompetanse er noen stikkord for hva vi skal få høre om, lære om, diskutere og reflektere over i løpet av helga.

Vi vil få besøk av:

 • Runi Børresen, forfatter, førstelektor og foreleser på HSN,
 • Didrik Hægeland, barneansvarlig ved Lovisenberg DPS og tidligere leder for Alternativ til vold Drammen,
 • Ida Brandtzæg, psykologspesialist og arbeider ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus og ved R-BUP Øst og Sør og Tilknytningspsykologene,
 • Inger Marie Andreassen, leder i Psykologforeningens lokalavdeling i Oslo og psykolog i Lørenskog,
 • Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet,
 • Silje Marie Bentzen, rådgiver i Utdanningsforbundet i seksjon for utdanning og forskning og tidligere leder av Pedagogstudentene
 • Emma Linnea Johansen, elev på 8. trinn i Osloskolen
 • Oslo Røde Kors’ ressurssenter for ungdom

 

Hva går Konferansen ut på?

Pedagogstudentene avholder hvert år en faglig konferanse som er åpen for alle medlemmer. Denne tradisjonen startet i 2009 og har fortsatt siden. De siste årene har arrangementet vært i oktober på Utdanningsforbundet sitt konferanselokale Lærernes hus i Oslo sentrum.

Konferansen er en arena for å sikre faglig påfyll og vi ønsker i tillegg å vekke et engasjement hos deltakerne ved å velge relevante og spennende temaer.                   Vi ønsker at innholdet skal treffe bredden i medlemsmassen vår, som består av studenter som skal være lærere og arbeide med barn fra barnehagealder og gjennom hele skoleløpet. Landsstyret er hvert år med på å avgjøre tematikken, og i år ble det «Barn og unges livsmestring».

Tidligere tematikk for konferansen har vært med på å sette tematikk på dagsorden som har vært aktuelt i samfunnsbildet, som angår vår fremtidige profesjonsutøvelse og som vi har opplevd at ikke dekkes godt nok gjennom studiene våre.

En oversikt over tidligere konferanser med tema:

 • 2016: «Barn i vanskelige livssituasjoner»
 • 2015: «Mangfold»
 • 2014: «Barn og unges fysiske og psykiske helse»
 • 2013: «Den profesjonelle lærer – mer enn fag»
 • 2012: «Lærerens ansvar og grenser»
 • 2011: «Status, makt og stolthet»
 • 2010: «Barn og unge som utfordrer»
 • 2009: «Motivasjon og ledelse i skole og barnehage»

Håper vi ser deg på Konferansen 2017!