Pedagogstudentene oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer, og vil oppfordre alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin.

Pedagogstudentene håper du vil bruke stemmeretten din. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon og vi arbeider for å få gjennomslag for vår politikk over hele den politiske fargeskalaen.

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer!

Hva mener partiene om lærerutdanning spesielt?

Mediene og de sosiale mediene overøses av de politiske partienes største kampsaker. Mange fremhever kunnskap, skole, barnehage og utdanning, men akkurat lærerutdanningene havner gjerne litt i skyggen.

Vi håper at du som lærerstudent er opptatt av hva partiene ønsker med din utdanning, og vi har derfor lest parti-/stortingsprogrammene for deg, på jakt etter konkret politikk som omhandler det Pedagogstudentene er opptatt, nemlig: lærerutdanning, opptak og rekruttering til våre utdanninger, samt veiledning av nyutdannede lærere. Dette mener partiene:

Arbeiderpartiet
Høyre
Fremkrittspartiet
Senterpartiet
SV
KrF
MDG
Venstre
Rødt

 

Men hva med studentvelferd og høyere utdanning?

Norsk studentorganisasjon (NSO) har sammenfattet partienes valgløfter til studentene og generelle politikk om høyere utdanning. Les partienes valgløfter til studentene på NSO sine valgsider

 

Og hva mener partiene om lærertetthet og kvalifiserte lærere?

Utdanningsforbundets valgsider kan du lese mer om hva partiene mener om kvalifiserte lærere i barnehage og skole, og hvem som lover hva når det gjelder lærertetthet.

 

Ikke minst, hva mener Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene er partipolitisk uavhengig og vår politikk er utarbeidet og vedtatt av organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. Vi arbeider for
høy kvalitet i lærer- og pedagogutdanningene slik at studentene blir rustet til å virke i og utvikle profesjonen. Hensynet til eleven og barnet skal stå i sentrum, og dette er avgjørende når vi definerer kvaliteten på våre utdanninger.

Våre valgpriorteringer er:

  • Styrket praksis i alle våre utdanninger
  • En nasjonal veiledningsordning for alle nyutdannede lærere
  • Bedre finansiering av barnehagelærerutdanningen spesielt, og alle lærerutdanningene generelt

Les mer om vår politikk i vårt prinsipprogram

Hvorfor bør du stemme på de ulike partiene?

Vi har spurte partitoppene om nettopp dette. Og her er svarene vi fikk om hvorfor du bør stemme på deres parti, spesielt med tanke på barnehage, skole og lærerutdanning.

Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum: «Heia læreren, heia nærheten og en praktisk og målretta skolehverdag»

Krf

Knut Arild Hareide: «Vår viktigste prioritering er læreren. Nå vil vi ha en lærernorm»

SV

Audun Lysbakken: «Vi trenger mer tid til det viktigste: Møtet mellom læreren og eleven, mellom barnehagelæreren og  barnehagebarnet. Vi vil ha en lærer- og barnehagelærernorm!»

Venstre

Trine Skei Grande: «Studiestøtte og studentboliger. Vi kjemper for læreryrket»

Rødt

Bjørnar Moxnes: «Nok lærere til hver elev og vekk med måle-, teste- og telleskolen»

Høyre

Torbjørn Røe Isaksen: «Masterutdanning og satsing på lærerne i skolen. Nå er det på tide med et løft for de yngste barna»

 

MDG

Rasmus Hansson: «Vi vil læreren være lærer»

 

Frp

Lill Harriet Sandaune: «God kvalitet i barnehage og skole og en enda bedre lærerutdanning»

 

Arbeiderpartiet

Trond Giske: «Flere lærere og en bedre femårig lærerutdanning med mer pedagogikk og praksis»

 

Husk at fristen for å forhåndsstemme er 8. september

For å stemme på valgdagen må du være folkeregisteret i kommunen du stemmer. Det er ikke alle studenter som er det, og derfor er det viktig å huske å forhåndsstemme. Siste frist for å forhåndsstemme er 8. september.

Finne ditt nærmeste valglokale

Les mer om valget