Måned: oktober 2017

Internasjonalt samarbeid i Helsinki på NLS studerandeforum

Første helgen i oktober deltok leder og internasjonalt utvalg på en samling for studenter i lærer- og pedagogorganisasjonene i Norden. Det nordiske samarbeidet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Medlem i internasjonalt utvalg, Stian Kåsa, har skrevet en rapport om hva vi opplevde på NLS Studerandeforum.

Skam hadde tatt de andre nordiske landene med storm, og har gjort underverker for å bli forstått som norsktalende!

Read More

Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet

Vi savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning.

 Pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, mener karakterkravet er feilslått og må endres

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble lagt frem 12.oktober til stor spenning. Pedagogstudentene savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet. Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling. 

Read More

Pedagogstudentenes Landsstyre har vedtatt resolusjon om et samlende rle-fag

Et samlende RLE-fag

Pedagogstudentene ønsker en offentlig skole med et samlende RLE-fag, der likeverdig kunnskap dannes om ulike religioner og livssyn. Slik skaper vi en mer inkluderende, åpen og mangfoldig skole og fremtid.

Resolusjon om et samlende RLE-fag

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén