Pedagogstudentene ønsker en offentlig skole med et samlende RLE-fag, der likeverdig kunnskap dannes om ulike religioner og livssyn. Slik skaper vi en mer inkluderende, åpen og mangfoldig skole og fremtid.

Resolusjon om et samlende RLE-fag

KRL-faget ble innført i den offentlige grunnskolen i 1997, for å samle elever fra alle livssyn, og med dette skape dialog og toleranse. Faget vektla kristendommen, og i 2004 og 2007 ble Norge dømt av FNs menneskerettighetskomité og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen på bakgrunn av dette. Dommen la vekt på fagets kristne formålsparagraf og at kristendommen hadde en svært dominerende stilling i faget. Dette ble ment å gjøre det vanskelig å ivareta livssynsminoritetenes rettigheter med et felles fag, og flere hadde opplevd KRL-faget som en krenkelse av deres eget livssyn.

Som en følge av dette, ble KRL endret til RLE, et fag som skulle romme etikk, livssyn og kunnskap om religion. Kun åtte år etter at dommen falt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, valgte regjeringen med samarbeidspartiet KRF i spissen å endre faget atter en gang. K-en kom tilbake, og fagets nye navn ble KRLE, med et tilleggskrav om at om lag 50 % av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap. Pedagogstudentene mener at dette var et stort skritt i feil retning.

Pedagogstudentene er positive til religionsundervisning, men mener det er viktig at faget gir rom for å ta opp etiske problemstillinger, fremme kritisk tenkning og viske ut fordommer. Faget bør gi elevene mulighet til å oppnå høy kompetanse om verdensreligionene, samt gi god tid til refleksjoner og dialog. Vi må lære både om og av hverandre. Med kravet om at om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap, er dette per i dag ikke dette mulig.

Pedagogstudentene mener dette er en stor ulempe, særlig i en tid der intoleranse for andre kulturer er i sterk fremvekst og mange konflikter rundt om i verden har religiøse begrunnelser. Hovedvekten på kristendommen gir også et signal om at den offentlige skolen i Norge ikke er livssynsnøytral. For potensielle og nåværende lærerstudenter ligger det en vesentlig trygghet i å vite at det offentlige utdanningssystemet bygger på faglige og pedagogiske hensyn, og ikke er knyttet opp mot særskilte religioner eller livssyn.

Pedagogstudentene ønsker en offentlig skole med et samlende RLE-fag, der likeverdig kunnskap dannes om ulike religioner og livssyn. Slik skaper vi en mer inkluderende, åpen og mangfoldig skole og fremtid.

Pedagogstudentene vil:

  • At det offentlige utdanningssystemet skal være livssynsnøytralt
  • Fjerne kravet om at om lag 50 % av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap
  • Endre navn fra KRLE og tilbake til RLE

——

Resolusjon vedtatt av Landsstyret 24.september.