Pedagogstudentene feirer 15 år i 2017. Fredag 10. november 2017 inviterte vi til jubileumsfest på Lærernes hus, med våre egne landsstyrerepresentanter og lokallagsledere og gjester fra Utdanningsforbundet, Utdannings- og forskningskomitéen, Nasjonalt råd for lærerutdanning og tidligere nestledere og ledere i organisasjonen. Bildene fra feiringen vitner om god stemning og her kan du lese mer om kvelden:

15 år

2017 er året Pedagogstudentene fyller 15 år! Vi kan feire de femten årene som en studentorganisasjon i stor vekst, både når det kommer til medlemstall, men også politisk gjennomslagskraft. Slikt kommer ikke av seg selv. I anledning bursdag ønsket vi å se tilbake på hva Pedagogstudentene har fått til, og samtidig hylle de menneskene som har bidratt til at vi kan stå her vi står i dag.

Et utvalg av tidligere ledere og nestledere fra de siste 15 årene

«Det er med stolthet og ydmykhet jeg får være leder for Pedagogstudentene i vårt 15. år. Vi har i løpet av årets verveperiode nådd over 20.000 medlemmer, og dette vitner om en kraftig vekst i medlemstall de siste årene,» skriver nåværende leder Hedda Eia Vestad i Under Utdanning sitt aller siste nummer. Hun åpnet jubileumsfesten med de samme ordene og la vekt på organisasjonens bidragsytere, fra grasrota til øverste ledd.

Gjennom iherdig engasjement, faglig interesse og stort pågangsmot har det blitt bygget en organisasjon som stadig vokser, og som arbeider på både lokalt og nasjonalt nivå med faglig, sosialt og politisk arbeid. I vinter fikk vi uttelling for noe av arbeidet som er lagt ned over flere år, da vi var en bidragsyter til at et enstemmig storting har bestemt at alle nyutdannede lærere i skole og barnehage skal få veiledning, og vi fortsetter arbeidet frem til dette er en realitet.

Jubileumsfesten

F. v. Martin Henriksen (Ap), Silje Marie Bentzen (tidligere leder Pedagogstudentene), Grunde Almeland (V), Hedda Eia Vestad (leder Pedagogstudentene), Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Gjennom kvelden og arrangementet vårt, fikk vi et historisk tilbakeblikk på hvordan lærerutdanningene våre har utviklet seg, til hvordan de ser ut i dag. Vi fikk også perspektiver på organisasjonen vår, og hvordan vi har kommet dit vi er i dag.

Senere loset fjorårets leder av Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen, oss gjennom en politisk debatt om hva som kanskje vil være fremtidens lærerutdanning. Panelet bestod av medlemmer fra Utdannings- og forskningskomitéen: Mona Lill Fagerås (SV), Martin Henriksen (AP), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Grunde Almeland (V).

F. v. Jan Ola Ellingvåg, Kathrine Hestø Hansen, Philip Lyding, Live Braaten Ellingsen

Senere ledet Hedda oss gjennom en liten «memory lane» med tidligere ledere Live Braaten Ellingsen (03-04), Kathrine Hestøe Hansen (04-04), Philip Lyding (08-09) og Jan Ola Ellingvåg (12-13). Her fikk vi gjensyn med gamle røverhistorier og fortellinger om oversvømmelse, lange gåturer på natta og historier ikke så    altfor fjernt fra de vi kjenner til i          dagens organisasjon.

Her kan du se bildene fra feiringen!