23219478641_5c8470534d_k

Vil du påvirke egen utdanning? Har du lyst til å engasjere deg?

I disse tider avholder alle våre lokallagsstyrer årsmøter, og du som er medlem er selvfølgelig invitert!

Om årsmøtene

Årsmøtet er lokallagets øverste besluttende organ. På årsmøtet har du mange muligheter til å engasjere deg, her skal det velges nytt styre og hvem som skal representere lokallaget på Landsmøtet. Du har kan både stille og stemme 😉

I tillegg til valg vil det informeres om  lokallagets aktiviteter i 2017 og diskutere hvilke aktiviteter lokallaget skal gjøre i 2018 – har du forslag ser vi frem til å høre 🙂

Å delta på årsmøte er en gyllen mulighet til å få en større innsikt i Pedagogstudentene, bli kjent med de tillitsvalgte som jobber for at ditt studie skal bli bedre og at dine rettigheter skal bli ivaretatt under studietiden og engasjere deg!

Som medlem har du både møte-, tale-, forslags og stemmerett, rettigheter vi håper du benytter deg av.

Du finner mer informasjon om ditt lokallags årsmøte lengre ned på denne siden!

PS! Vi serverer ofte pizza på årsmøtene.

Finn ditt årsmøte:

Nord:
Pedagogstudentene NTNU
Pedagogstudentene DMMH
Pedagogstudentene Nord universitet Bodø
Pedagogstudentene Nord universitet Levanger
Pedagogstudentene UiT Tromsø
Pedagogstudentene UiT Alta
Sørvest:
Pedagogstudentene Volda
Pedagogstudentene Sogndal
Pedagogstudentene NLA
xx. januar/februar, kl. –:–

https://www.facebook.com/groups/172912536058603/

Pedagogstudentene UiB
Pedagogstudentene HVL Bergen
Pedagogstudentene HVL Stord
10. januar, kl. 14:30

Pedagogstudentene UiS
Pedagogstudentene UiA
Øst:
Pedagogstudentene HSN Porsgrunn
Pedagogstudentene HSN Notodden
xx. januar/februar, kl. –:–

Pedagogstudentene HSN Vestfold
Pedagogstudentene HSN Drammen
Pedagogstudentene Høgskolen i Østfold
23. januar/februar, kl. 16:00

https://www.facebook.com/events/119970822141139/

Pedagogstudentene OsloMet (tidligere HiOA)
Pedagogstudentene UiO
Pedagogstudentene Hamar
25. januar/februar, kl. 12:15

https://www.facebook.com/events/165996697351112/

Pedagogstudentene ved NMBU

Finner du ikke ditt årsmøte? Send gjerne en e-post til ps@utdanningsforbundet.no

Les mer

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i Pedagogstudentene

Les mer om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Les mer om årsmøtene i vedtektene