Foto: Ole Walter Jacobsen/Utdanningsforbundet

Søndag 9. september offentliggjorde Kunnskapsdepartementet nye prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Det skjedde som et resultat av at Stortinget i 2017, etter hardt arbeid fra Pedagogstudentene, vedtok at departementet skulle lage nasjonale rammer som sikret at alle nyutdannede lærere får veiledning fra erfarne lærere det første året i yrket. Pedagogstudentene har sittet i gruppa som har utarbeidet disse rammene.

Intensjonen i dokumentet vi i gruppa har blitt enige om er veldig god. Det står mye bra om hvordan god veiledning bør gjennomføres, og vi er mange organisasjoner som er enige om det.

Samtidig er vi ikke fornøyde. Det er dessverre ikke sånn at du som skal ut i skolen som nyutdannet automatisk får veiledning fordi dette dokumentet er ferdig og signert. Det følger nemlig ikke med midler til å kjøpe fri deg som nyutdannet lærer fra tid i klasserommet/med barnegruppa, så du faktisk får tid til å få veiledning i en hektisk arbeidshverdag. Det er heller ikke kommet på plass en lovfesting av din rett til veiledning som nyutdannet. Vi har med andre ord fortsatt et stykke igjen å gå før stortingsvedtaket om at alle skal få veiledning oppfylles.

Hva betyr det for deg?

Prinsippene og forpliktelsene Kunnskapsdepartementet nå har offentliggjort er altså ikke noe du som nyutdannet kan slå i bordet til din barnehagestyrer eller rektor for å kreve veiledning. Likevel er det noen ting du kan bruke den til.

Det første er å etterspørre veiledning når du er på jobbintervju. Du kan for eksempel si at du har hørt mye snakk om veiledning mens du har studert, og at du har fått med deg at det også var et enstemmig vedtak i Stortinget om at alle skal få veiledning, så derfor lurer du på om de har noen veiledning til de nyutdannede i denne skolen eller barnehagen.

Det samme kan du også gjøre når du har begynt i jobben, hvis ingen har tatt det opp før den tid. Spør rektoren/styreren eller avdelingslederen din på starten av året om de har noe veiledningstilbud. Vis gjerne til venner du studerte med som får det, hvis du kjenner noen. Du kan også vise til prinsippene og forpliktelsene som akkurat har blitt offentliggjort. De er nemlig signert av KS (kommunenes interesseorganisasjon) og Private barnehagers landsforbund, som representerer de aller fleste arbeidsgivere for nye lærere. Det kan ha litt å si for lederen i skolen eller barnehagen du jobber i.

Du kan kanskje være redd for å bli den irriterende, kravstore nyansatte hvis du spør om veiledning. Men det blir du virkelig ikke! Det er helt vanlig å spørre lederen sin om ting knyttet til sitt eget arbeidsforhold. Flere rektorer og barnehagestyrere vi har snakket med har fortalt oss at de først forsto hvor viktig veiledning var etter at nyutdannede spurte dem om det, og at de da begynte å tilby det. Noen ledere trenger rett og slett litt hjelp til å se veiledningslyset. Og du kan gi dem den hjelpen!

Hva kommer Pedagogstudentene til å jobbe for?

Veiledning er allerede en av Pedagogstudentenes suksesshistorier. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra politikerne, vet vi at stortingsvedtaket som sier at regjeringen skal jobbe for at alle nyutdannede får veiledning, aldri hadde gått gjennom om det ikke var for oss.

Samtidig er det fortsatt en vei å gå. Vi kommer til å jobbe opp mot alle de politiske partiene for å få dem til å prioritere å sette av penger til veiledning i statsbudsjettet. Krf og SV har allerede gjort dette i sine alternative budsjett, og vi tror det er gode sjanser for at det vil bli enda flere partier som gjør det denne høsten.

I tillegg kommer vi til å jobbe for at du som nyutdannet har en lovfestet rett til veiledning. Det har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemt for i Stortinget allerede, noe som gjør at vi ikke mangler så mye for å få flertall. Vi lover å gjøre alt vi kan for å få de siste stemmene.