Selv om vi fikk gjennomslag for vår viktigste sak de siste årene, er det også et stort minus i statsbudsjettet: kutt i stipendet til norske studenter.

Kuttet går kort fortalt ut på at det skal lønne seg mer å fullføre en bachelor- eller mastergrad. Hvis du fra og med neste høst tar et årsstudium eller bytter studium fordi man innser at man har valgt feil, vil du få betydelig mer i lån enn du med dagens ordning. For en mer detaljert forklaring kan du se denne videoen.

Derfor er vi mot kuttet

Pedagogstudentene er, sammen med omtrent alle andre studentorganisasjoner, sterkt mot denne endringen. Det er det flere grunner til:

  • Det skal være helt greit å ombestemme seg i det norske utdanningssystemet. Det er mange som ikke vet hva de vil bli når de er 19 eller 20.
  • Det er helt håpløst at regjeringen har begrunnet kuttet med at det skal få flere til å gjennomføre studiene uten at de har lagt fram noen dokumentasjon på at det er sannsynlig at det vil skje.
  • Kuttene vil gi større lærermangel i framtiden, noe vår leder Frank utdyper i Dagbladet.

Dette kan du gjøre

Nå er forhandlingene mellom regjeringen og KrF ferdige, og de har sammen flertall for å gjennomføre stipendkuttet. Men det betyr ikke at denne saken er over! Vi må stå sammen for å vise politikerne hvor uklokt stipendkuttet er – både for oss som er studenter nå, men ikke minst for de som skal studere i framtiden. Hvis vi gjør det, er det fortsatt mulig at de vil reversere kuttet, enten i revidert nasjonalbudsjett til våren eller i statsbudsjettet de skal forhandle om neste høst.

Den beste muligheten til å vise det, er torsdag 29. november klokken 15.00. Da arrangeres det demonstrasjoner mot stipendkuttet i Oslo, Bergen, TrondheimStavanger og Kristiansand. Jo flere som møter opp, jo tydeligere blir budskapet – så ta med deg en venn eller tre og møt opp!

Hvis du bor i en by der det ikke skal være demonstrasjoner, kan du likevel si ifra om at dette ikke er greit. Det gjør du ved å signere dette oppropet mot stipendkuttet, som vi skal overlevere sammen med alle signaturene til regjeringen.

Vår nestleder Ruben (som også leder UNIO-studentene) forteller stortingspolitikerne hvorfor stipendkuttet er en dårlig idé: