Landsstyremøte 3 arrangeres på Universitetet i Agder, i Kristiansand 16.-18. november 2018.

Saksliste

Protokoll LS 2 Oslo – september 2018

00 Konstituering