Leder
Nestleder
Arbeidsutvalget
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Vedtektskomiteen
Arbeidsgruppe for faglærerutdanning
Prinsipprogramkomiteen