Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener det er essensielt at lærere har kompetanse om elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet for å kunne arbeide i en mangfoldig skole. Lærerstudenter må derfor lære om dette mangfoldet i utdanningen sin, i tillegg til hvordan de skal formidle denne kunnskapen i møte med elever. Dette er viktig for å skape gode holdninger blant elevene, samt sikre en trygg og inkluderende hverdag for alle barn i møte med skole og barnehage.

Vi foreslår at dette kan oppnås ved at utdanningsinstitusjonene inkluderer emnet i profesjonsfaget, som en del av pensum, og gjennom et samarbeid med organisasjoner som Rosa kompetanse skole, et tiltak i regi av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, finansiert av Utdanningdirektoratet.