Landsstyret (LS) er Pedagogstudentenes øverste organ mellom Landsmøtene. LS vedtar politikk og instiller på saker til Landsmøtet, og påser at Arbeidsutvalget følger arbeidsprogrammet – som er bestillingen fra Landsmøtet.

Landsstyremøtene 2018/2019

Landsstyremøtene 2017/2018