Landsstyremøte 3 arrangeres på Universitetet i Agder, i Kristiansand 16.–18. november 2018.

Valg på møtet

Protokoll LS 2 Oslo – september 2018

Forretningsorden landsstyret 2018 – revidert LS2

Valgreglement – revidert landsmøtet 2018

 

Saksliste

00 Konstituering

00.06 Valg av møteledelse

00.07 Valg av protokollunderskrivere

00.08 Godkjenning av innkalling

00.09 Godkjenning av saksliste

00.10 Godkjenning av dagsorden LS3 2018

 

01 Rapporter og orienteringer

01.08 Lokallagsrapporter

01.09 Arbeidsutvalgets rapport

01.10 Rapport fra kontoret

01.11 Sentralstyrerapport

01.12 Medierapport

01.13 Medlemsrapport

01.14 Valgkomiteens rapport

 

02 Økonomisaker

02.03 Regnskap per oktober

03 Diskusjonssaker

03.07 Vedtekter

03.08 Valg i organisasjonen

03.09 SAIHs sosiale medier-guide

03.10 Etiske retningslinjer

 

03.11 Politisk plattform for faglærerutdanningene

 

04 Vedtakssaker

04.04 Mandat prinsipprogramkomité

04.05 Oppnevning av prinsipprogramkomité

 04.06 Landsmøtedebatten

04.07 Økonomifordeling lokallag

04.08 Delegatfordeling Landsmøtet

 

05 Resolusjoner og uttalelser

05.02 Ta ansvar for de yngste, gjør barnehagen til en likeverdig del av Utdanningsløpet 

05.03 Videre behandling

 

06 Valg

06.01 Suppleringsvalg til arbeidsutvalget

06.02 Suppleringsvalg til valgkomiteen

 

07 Eventuelt