Kandidater til arbeidsutvalget

Aud-Marit Sellereite – Innstilt

Simen Tjølsen Oftedahl
Peder Engelstad

 

Kandidater til valgkomiteen

Tonje Frafjord