Reisebestillingsskjema for Oppstartshelg og Landsstyremøte 2, 2017

Sak 00/17 Konstituering

Sak 01/17 Orienteringssaker

Sak 26/17 Resolusjoner

Sak 27/17 Politisk plattform for yrkesfaglærerutdanning

Sak 28/17 Politisk plattform for PPU-Y

Sak29/17 Politisk dokument om skikkethetsvurdering

Sak 30/17 Manifest om krav

Sak 31/17 Struktur årsmøter

Sak 32/17 Sammensetning av arbeidsutvalget

Sak 33/17 Internasjonalt utvalg og internasjonale perspektiver

Sak 34/17 Pedagogstudentenes virke

Sak 35/17 Revidering av økonomireglement

Sak 36/17 Eventuelt