Landsstyremøte 4 arrangeres 26.-28. januar, på Lærernes hus i Oslo.

Praktisk info

Reisebestilling

Mer info kommer her og per mail.

Overnatting

Overnatting denne gangen vil skje på Anker Hostel, der er det ikke lov å bruke sovepose. Så man må da enten ha med eget sengetøy og håndkle, eller så kan man leie dette for 70,- kroner hele oppholdet.

Saksliste

Protokoll LS3

Sak 00/17 Konstituering

Sak 01/17 Orienteringssaker

Sak 02/18 Resolusjoner

Sak 03/18 Saksdokument Politisk plattform YFL 8-13

Sak 04/18 Saksdokument politisk plattform PPU-Y

Sak 05 Mandat leder

Sak 06 Mandat nestleder

Sak 07/18 Mandat studentmedlem i arbeidsutvalet

Sak 08/18 Mandat internasjonalt utval

Sak 10/18 Budsjett 2018

Sak 11/18 Landsstyrets rolle på Landsmøtet

Sak 12/18 Arbeidsprogram 2018-2019

Sak 13/18 Årsmelding fra LS

Sak 14/18 Rekruttering av menn

Sak 15/18 Fremdriftsplan for organisajonens virke

Sak 16/18 Forretningsorden LM18

Sak 17/18 Valgreglement LM18

Sak 18/18 Kommunikasjonsstrategi

Sak 19/18 Suppleringsvalg Valgkomité