Landsstyremøte 5 arrangeres 11. april, på Sundvolden Hotell.

Saksliste

Protokoll LS4

Sak 00/18 Konstituering

Sak 01/18 Orienteringssaker – Muntlig orienteringer

  • A Lokallagsinformasjon
  • B Rapport fra arbeidsutvalget
  • C Rapport fra kontoret
  • D Rapport fra sentralstyret
  • E PS i mediebildet
  • F Rapport – økonomi
  • G Rapport – medlemstall
  • H Rapport fra Valgkomiteen
  • I Rapport fra Internasjonalt utvalg

Sak 21/18 Landsstyrets og komitéers oppgaver på Landsmøtet

Sak 22/18 Landsstyrets innstilling i sak LM 01/18

Sak 23/18 Resolusjoner

Sak 24/18 Arbeid med etiske retningslinjer

Sak 25/18 Eventuelt