Protokoll fra LS1

Dagsorden

Saksliste:

Sak 00/17 Konstituering

Sak 01/17 Orienteringssaker

Sak 17/17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport

Sak 18/17 Revidering: Mentorordning

Sak 19/17 Revidering: Mandat for valgkomitéen

Sak 20/17 Konferansen 2017

Sak 21/17 Konkretisering av arbeidsprogram 2017/2018

Sak 22/17 Resolusjoner

Sak 23/17 Valg av vara til arbeidsutvalget

Sak 24/17 Rapporter på møtene

Sak 25/17 Eventuelt