Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet feirer gjennomslag med kake

Pedagogstudentene fikk masse gjennomslag i rammeplanene for de nye grunnskolelærerutdanningene. Særlig glad er vi over at regjeringen har hørt på oss når det gjelder masterfaget, og at de dermed åpner for at studentene kan skrive masteroppgave i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Behandlingen av barnehagemeldingen i Stortinget viste seg også å føre med seg gode nyheter for fremtidens barnehage.

Read More