Kategori: Grunnskolelærer

Stø kurs mot lærermangel

Kvalifiserte lærere med stor pedagogisk og faglig kompetanse er en forutsetning for en god skole. At noen har fire i matematikk fra videregående når de starter på studiet, vil ikke gjøre opp for utfordringene med den store andelen ufaglærte lærere vi kan risikere å få.

Karakterkravet er et av tiltakene blant regjeringens politikk som viser hvordan de favoriserer ett fag og skaper en faglig ensretting av skolen. Studenten som fikk toppkarakterer i norsk, historie og religion, og dermed ønsket å bli lærer i disse fagene, får potensielt ikke muligheten til dette. Det vil kunne resultere i at studenter som kunne fått et brennende engasjement for læreryrket potensielt finner noe annet å brenne for. Slik taper vi ytterligere talenter. Talenter vi ikke har råd til å miste.

Read More

Hvorfor har fire av ti strøket på nasjonal deleksamen i matte?

Pressebilde Silje Marie Bentzen, leder Pedagogstudentene i UtdanningsforbundetHøy strykprosent på nasjonal deleksamen i matematikk, melder NOKUT i en pressemelding om resultatene fra den andre utgaven av grunnskolelærerstudentenes nasjonale deleksamen i matematikk.

Resultatene fra denne utgaven er alt for dårlig, nå må vi finne ut hva årsaken bak det svake resultatet er, uttaler Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene.

Read More

Gjennomslag for Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet =D

Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet feirer gjennomslag med kake

Pedagogstudentene fikk masse gjennomslag i rammeplanene for de nye grunnskolelærerutdanningene. Særlig glad er vi over at regjeringen har hørt på oss når det gjelder masterfaget, og at de dermed åpner for at studentene kan skrive masteroppgave i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Behandlingen av barnehagemeldingen i Stortinget viste seg også å føre med seg gode nyheter for fremtidens barnehage.

Read More

Lærermaster er ikke «akademisk jåleri»

Pressebilde av Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Tirsdag 7. juni beskrev leder av Skolenes Landsforbund, Anne Finborud, de nye utdanningene som «akademisk jåleri».

Er det «akademisk jåleri» å gi dagens og framtidens elever en skole som har lærere med en enda sterkere faglig og pedagogisk spisskompetanse? Er det «akademisk jåleri» å utdanne lærere som med denne kompetansen utvikler en dypere teoretisk forståelse som gjør dem rustet til å møte elevene med varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder?

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén