Nyheter – Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Kategori: Nyheter (Page 1 of 2)

Enighet om veiledning – og hva det vil si for deg

Foto: Ole Walter Jacobsen/Utdanningsforbundet

Søndag 9. september offentliggjorde Kunnskapsdepartementet nye prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Det skjedde som et resultat av at Stortinget i 2017, etter hardt arbeid fra Pedagogstudentene, vedtok at departementet skulle lage nasjonale rammer som sikret at alle nyutdannede lærere får veiledning fra erfarne lærere det første året i yrket. Pedagogstudentene har sittet i gruppa som har utarbeidet disse rammene.

Read More

Nettsiden vår er kjip – derfor kan du vinne gavekort

Gavekortet kan brukes overalt i hele verden.

Gavekortet kan brukes overalt i hele verden.

Vi skal endelig få byttet ut de gamle nettsidene våre! Og i samme slengen kan du vinne et universalgavekort på 1000 kroner.

Vinn gavekortet ved å ta vår brukerundersøkelse

Read More

Møt Pedagogstudentenes ledelse

I løpet av de neste ukene vil du få muligheten til å bli bedre kjent med organisasjonen gjennom flere innlegg. I første utgave skal du få møte Hedda og Ruben, Pedagogstudentenes leder og nestleder. 

Her får du bli bedre kjent med hvem de er, hvorfor de valgte å bli lærereog hva de ser frem til det kommende året. 

Pedagogstudentenes leder og nestleder, Hedda Eia Vestad og Ruben Amble Hirsti

Pedagogstudentenes leder og nestleder, Hedda Eia Vestad og Ruben Amble Hirsti

Read More

Mer forebygging, mindre behandling

Mer forebygging, mindre behandling krever Pedagogstudentene i en resolusjon vedtatt av landsstyret

Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at:

  • Lærere og lærerstudenter må få kompetanse til å lære barn og unge hvordan de kan håndtere stress og livsutfordringer.

Les resolusjonen om psykisk helse og livsmestring som landsstyret har vedtatt:

Read More

Lærerutdanning 2025 – en ambisiøs og viktig strategi

Lærerutdanning 2025 er en langsiktig nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Lærerutdanning 2025 er en nasjonal og langsiktig strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.  Pedagogstudentene støtter de overordnende målene i strategien, men mener det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

 

Read More

Pedagogstudentene stiller høye krav til egne utdanninger i ny vedtatt politikk

Leder Silje Marie Bentzen er fornøyd med Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017: Vi har vedtatt ambisiøs og god politikk for å heve kvaliteten på pedagog- og lærerutdanningene.

Read More

Nye lærere: Endelig skal de få skikkelig veiledning!

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og feiret med kakefest på Stortinget i dag.

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og vi feiret med kakefest på Stortinget.

Alle partier står samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Det det klart etter et enstemmig vedtak i Stortinget 23. februar. Pedagogstudentene mener vedtaket vil bidra til å beholde flere gode lærere i yrket og skape en bedre skole og barnehage.

Read More

Ta ansvar, Isaksen!

samfunnet har ikke råd

Skal vi beholde og utvikle gode lærere i barnehagen og skolen må vi gi alle nyutdannede lærere i barnehage og skole en veiledningsordning i overgangen fra utdanning til yrkesliv.

Read More

Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet

Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet: savner midler til rekrutteringsstillinger

Nok midler til de nye grunnskolelærerutdanningene?

I statsbudsjettet som er lagt fram i dag, er det flott å se at regjeringen satser på de nye grunnskolelærerutdanningene ved å foreslå nye 150 millioner i 2017 som skal gå til tettere oppfølging av studentene, økt samarbeid med yrkesfeltet, styrket kompetanse til de ansatte, mer forskningsbasert utdanning og økt internasjonalisering. Pedagogstudentene er derimot bekymret for at det ikke er innvilget midler til nye rekrutteringsstillinger øremerket lærerutdanningene. Kapasitetsbygging i UH-sektoren er en forutsetning for utviklingen av lærerutdanninger av høy kvalitet.

Read More

Går vi glipp av lærertalenter?

Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Skal én karakter fra videregående virkelig avgjøre om du blir en god lærer?

Av Silje Marie Bentzen, leder av Pedagogstudentene

Gode lærere er en avgjørende faktor for utviklingen av kunnskapssamfunnet. Fra 2017 blir også utdanningene til grunnskolelærer masterutdanninger, noe Pedagogstudentene har jobbet for i over ti år. Lærere med mastergrad vil kunne utdanne lærere som er med på å utvikle sin egen profesjon.

Pedagogstudentene er derfor svært fornøyd med at regjeringen har vedtatt at det fra 2017 skal være femårige grunnskolelærerutdanninger. Det er grunn til å rose regjeringen for flere grep, blant annet det økte fokuset på overganger mellom de ulike årstrinnene, og at de åpner for at studentene kan skrive masteroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk. Det er viktig for en skole der lærerkollegiet skal kunne møte de krevende og komplekse sidene ved yrket.

Det vi derimot ikke er positive til, er ensrettingen av fagene matematikk, norsk og engelsk. En helhetlig skole krever lærere med ulik kompetanse, det krever lærere med masterkompetanse i alle fag og det krever at alle fag blir verdsatt i like stor grad. I likhet med elevene vi skal møte, er også studentene ulike. De har ulike interesser og ulik kompetanse innenfor ulike fag. Noen har gjennom skoleløpet gjort det svært godt i matematikk, andre i norsk og andre i samfunnsfag.

Dette virker ikke å bli verdsatt av regjeringen. Når karakteren fire i ett fag, matematikk, skal være avgjørende for om en kommende norsklærer skal kunne undervise i sitt fag, blir vi bekymret. Som lærerstudent skal du gjennom utdanningen utvikle fagkompetanse, didaktisk og pedagogisk kompetanse. Det er lærerutdanningen som skal gjøre deg rustet til å møte yrkeshverdagen som lærer, ikke dine forutsetninger fra videregående, og i hvert fall ikke fra én karakter i videregående.

Selvsagt ønsker Pedagogstudentene at de beste lærerne skal undervise i framtidens skole. Forskjellen på regjeringen og oss, er at vi mener én karakter ikke viser om du blir den beste læreren. Brenner du for historie og er god til å formidle, har du gode forutsetninger for å bli en dyktig lærer. Mange får i dag ikke muligheten til å følge denne drømmen.

Flere søkere fører til høyere inntakskarakterer. Om regjeringen hadde kuttet ut sin symbolpolitikk og heller fokusert på rekrutteringstiltak som sikrer flere søkere, ville gjennomsnittskarakterene gått opp, uten å favorisere ett enkelt fag. Det paradoksale med firerkravet i matematikk, er at potensielle lærere ikke vil få muligheten til å starte på lærerutdanning, samtidig som de har mulighet til å jobbe som ufaglært i skolen.

Ved å innføre firerkrav i matematikk, vil framtidens skole potensielt gå glipp av mange lærertalenter. Spørsmålet er om skolen og samfunnet har råd til å miste disse lærerne? Vårt svar er nei.

 

Dette innlegget ble først publisert i Under Dusken, 31. august 2016.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén