Kategori: Nyutdannet

Ferdigstudert lærer til sommeren? Du er attraktiv!

Mange lærere tror lønnen i tariffavtalen er «fasitlønnen». Slik er det ikke nødvendigvis.

Det er rekordstor etterspørsel etter lærere i norske kommuner denne høsten, blant annet på grunn av kravet om flere lærere i skolen. Denne etterspørselen vil være stor også i de kommende årene. For å tiltrekke seg de som er nyutdannede til sommeren velger flere kommuner å gi startlønn eller andre arbeidsvilkår som er bedre enn det du minimum har krav på. Du som søker jobb nå er attraktiv!

Hvordan går du fram for å få best mulig lønn og andre arbeidsvilkår når du søker din første lærerjobb?

Read More

Nye lærere: Endelig skal de få skikkelig veiledning!

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og feiret med kakefest på Stortinget i dag.

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og vi feiret med kakefest på Stortinget.

Alle partier står samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Det det klart etter et enstemmig vedtak i Stortinget 23. februar. Pedagogstudentene mener vedtaket vil bidra til å beholde flere gode lærere i yrket og skape en bedre skole og barnehage.

Read More

Landets lærerstudenter har blitt hørt!

Silje Marie BentzenEn samlet KUF-komité vedtok i dag en innstilling der Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Read More

Gratulerer til alle nyutdannede lærere!

Den siste måneden har mange lærerstudenter avsluttet sine studier og går snart inn i sin første jobb som lærer. Vi gratulerer alle sammen!

Dere skal ut i et av samfunnets viktigste jobber og vi ønsker dere lykke til i arbeidet.

Read More

Lønn ved tilsetting

Når du skal søke jobb som lærer i barnehage eller skole er det flere ting som er viktig å huske på. Du skal selvfølgelig ønske å jobbe der du søker. Et annet viktig moment er å undersøke hvilken lønn du kan forvente, det er ikke alltid like lett. Som medlem av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet kan du få hjelp.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén