Kategori: Lønnsforhandling

Ferdigstudert lærer til sommeren? Du er attraktiv!

Mange lærere tror lønnen i tariffavtalen er «fasitlønnen». Slik er det ikke nødvendigvis.

Det er rekordstor etterspørsel etter lærere i norske kommuner denne høsten, blant annet på grunn av kravet om flere lærere i skolen. Denne etterspørselen vil være stor også i de kommende årene. For å tiltrekke seg de som er nyutdannede til sommeren velger flere kommuner å gi startlønn eller andre arbeidsvilkår som er bedre enn det du minimum har krav på. Du som søker jobb nå er attraktiv!

Hvordan går du fram for å få best mulig lønn og andre arbeidsvilkår når du søker din første lærerjobb?

Read More

Gratulerer til alle nyutdannede lærere!

Den siste måneden har mange lærerstudenter avsluttet sine studier og går snart inn i sin første jobb som lærer. Vi gratulerer alle sammen!

Dere skal ut i et av samfunnets viktigste jobber og vi ønsker dere lykke til i arbeidet.

Read More

Lønn ved tilsetting

Når du skal søke jobb som lærer i barnehage eller skole er det flere ting som er viktig å huske på. Du skal selvfølgelig ønske å jobbe der du søker. Et annet viktig moment er å undersøke hvilken lønn du kan forvente, det er ikke alltid like lett. Som medlem av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet kan du få hjelp.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén