Kategori: PedBlogg (Page 1 of 7)

Vi må ta kampen mot stipendkutt

Selv om vi fikk gjennomslag for vår viktigste sak de siste årene, er det også et stort minus i statsbudsjettet: kutt i stipendet til norske studenter.

Read More

Enighet om veiledning – og hva det vil si for deg

Foto: Ole Walter Jacobsen/Utdanningsforbundet

Søndag 9. september offentliggjorde Kunnskapsdepartementet nye prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Det skjedde som et resultat av at Stortinget i 2017, etter hardt arbeid fra Pedagogstudentene, vedtok at departementet skulle lage nasjonale rammer som sikret at alle nyutdannede lærere får veiledning fra erfarne lærere det første året i yrket. Pedagogstudentene har sittet i gruppa som har utarbeidet disse rammene.

Read More

Frank Bræin ny leder i Pedagogstudentene

POPULÆR KANDIDAT. Et enstemmig landsmøte valgte inn den nye lederen. Foto: Andreas Solbakken/Oclin

Frank Aleksander Bræin er valgt til leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Bræin tiltrer den 1. juli, og er valgt inn for ett år.

– Tusen takk for tilliten. Fy søren, jeg gleder meg, sa Bræin til landsmøtet som valgte ham rett etter at valgresultatet ble annonsert.

Read More

1-årsdag: Alle nye lærere skal få veiledning! Her er vår underveisvurdering til regjeringen

For ett år siden feiret vi med kake at Stortinget enstemmig vedtok at regjeringen skal lage nasjonale rammer som sørger for at alle nyutdannede omfattes av ordningen. Hva har skjedd siden den tid? Og hva bør skje videre?

For ett år siden, 23. februar 2017, skjedde en historisk seier for alle nyutdannede lærere. Da vedtok Stortinget enstemmig at alle nytilsatte omfattes av en veiledningsordning

Her er Pedagogstudentenes underveisvurdering og fremovermelding til regjeringen. Hva er bra med oppfølgingen av stortingsvedtaket, og hva kan bli bedre?

 

Read More

Internasjonalt utvalg sitt reisebrev fra Stockholm

Internasjonalt utvalgs reisebrev från Stockholm

Av medlem av Internasjonalt utvalg: Tarald Nikolaisen

Helga første til tredje desember var jeg i Stockholm på Lärarförbundet student sitt Lärarstudentmöte (LSM). Det var interessant å se hva svenskene arbeider med, er opptatt av og hvordan de avholder sitt møte. Her følger en oppsummering av møtet og hvilken politikk som ble vedtatt. 

Fra venstre: Lina Hultqvist (Sveriges Elevkårar), Mia Rebecca Lund (Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Danmark) og meg (Tarald Nikolaisen, Internasjonalt utvalg i Pedagogstudentene).

Read More

Tid for årsmøter, tid for nye eventyr!

23219478641_5c8470534d_k

Vil du påvirke egen utdanning? Har du lyst til å engasjere deg?

I disse tider avholder alle våre lokallagsstyrer årsmøter, og du som er medlem er selvfølgelig invitert!

Read More

Høring: Vi trenger å rekruttere flere lærere, ikke avskilte de eksisterende!

Se hva Hedda forklarer Utdannings- og forskningskomitéen med kulerammen. Klikk på bildet for å se videoen

Pedagogstudentene kommet med innspill til høring på Stortinget om kompetansekrav, lærernorm i skolen og hvilke opptakskrav som stilles for å komme inn på lærerutdanningene.

Les hva vi sa i høringen, og se video av hvorfor Hedda hadde med seg kuleramme til Stortinget.

Read More

Fagforeningsbevissthet: Vi må gjøre det sammen!

Av Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Jeg er invitert til å skrive om fagforeningsbevissthet. Jeg, en 60 år gammel fagforeningsleder, skal fortelle studenter i lærerutdanningenehvorfor det i framtida vil være klokt å være organisert. Lenge etter at jeg er pensjonist, ja rett og slett etter min tid. Det kan fort bli litt retro. Men skitt au, jeg tror det er noen verdier som kommer til å vare, og som oppleves som viktige enten du er 20 eller 60 år. Og disse verdiene kan knyttes til fellesskapet i en fagforening.

 

Read More

Like muligheter til praksis

Alle lærerutdanningene har et krav om praksis i utdanningen. Institusjonene har ulike praksisordninger, og det er ulike forutsetninger ut i fra geografi. For mange vil store avstander mellom bosted, institusjon og praksissted føre til økte utgifter i forbindelse med disse obligatoriske periodene. Utdanning skal følge gratisprinsippet og vi mener derfor at det må utarbeides ordninger som sikrer at studentene kan gjennomføre praksis uten at det går utover økonomien deres. 

Landsstyret vedtok en resolusjon om dette i november. 

Read More

Gje lærarstudentane nynorskkompetanse!

Pedagogstudentene meiner at lærarstudentane ikkje får tilstrekkeleg kompetanse i nynorsk i utdanninga, og at dette må bli betre. I Noreg har vi to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål. For at norske elevar skal få god opplæring i både hovudmålet og sidemålet sitt, må ein sikre kompetente lærarar på alle trinn.

På landsstyremøte i november vedtok vi ein resolusjon om nynorsk i lærarutdanningane. 

Read More

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén