Pressebilde av Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Tirsdag 7. juni beskrev leder av Skolenes Landsforbund, Anne Finborud, de nye utdanningene som «akademisk jåleri».

Er det «akademisk jåleri» å gi dagens og framtidens elever en skole som har lærere med en enda sterkere faglig og pedagogisk spisskompetanse? Er det «akademisk jåleri» å utdanne lærere som med denne kompetansen utvikler en dypere teoretisk forståelse som gjør dem rustet til å møte elevene med varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder?

Read More