Kategori: Veiledning

Gjennomslag i statsbudsjettet!!

Hurra! Vi har fått penger til veiledning av nyutdannede lærere i statsbudsjettet. SEKSTI MILLIONER! 🎉🎉🎉

Read More

Enighet om veiledning – og hva det vil si for deg

Foto: Ole Walter Jacobsen/Utdanningsforbundet

Søndag 9. september offentliggjorde Kunnskapsdepartementet nye prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Det skjedde som et resultat av at Stortinget i 2017, etter hardt arbeid fra Pedagogstudentene, vedtok at departementet skulle lage nasjonale rammer som sikret at alle nyutdannede lærere får veiledning fra erfarne lærere det første året i yrket. Pedagogstudentene har sittet i gruppa som har utarbeidet disse rammene.

Read More

1-årsdag: Alle nye lærere skal få veiledning! Her er vår underveisvurdering til regjeringen

For ett år siden feiret vi med kake at Stortinget enstemmig vedtok at regjeringen skal lage nasjonale rammer som sørger for at alle nyutdannede omfattes av ordningen. Hva har skjedd siden den tid? Og hva bør skje videre?

For ett år siden, 23. februar 2017, skjedde en historisk seier for alle nyutdannede lærere. Da vedtok Stortinget enstemmig at alle nytilsatte omfattes av en veiledningsordning

Her er Pedagogstudentenes underveisvurdering og fremovermelding til regjeringen. Hva er bra med oppfølgingen av stortingsvedtaket, og hva kan bli bedre?

 

Read More

Veiledning av nyutdannede lærere – hva har skjedd, og hva skjer videre?

Veiledning av nyutdannede lærere har lenge vært en viktig kjernesak for Pedagogstudentene. Denne våren har det skjedd mye positivt i saken. Vi oppsummerer: Hva har skjedd, hva skjer videre? Hva mener Pedagogstudentene om veiledning? Hva gjør vi?

Read More

Nye lærere: Endelig skal de få skikkelig veiledning!

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og feiret med kakefest på Stortinget i dag.

Nå skal nye lærere endelig få skikkelig veiledning. Hele utdanningskomiteen står samlet og vi feiret med kakefest på Stortinget.

Alle partier står samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Det det klart etter et enstemmig vedtak i Stortinget 23. februar. Pedagogstudentene mener vedtaket vil bidra til å beholde flere gode lærere i yrket og skape en bedre skole og barnehage.

Read More

Landets lærerstudenter har blitt hørt!

Silje Marie BentzenEn samlet KUF-komité vedtok i dag en innstilling der Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Read More

Vi krever en nasjonal veiledningordning nå!

Pedagogstudentene krever en nasjonal veiledningsordning

Det er tilfeldig om nyutdannede lærere får veiledning når de begynner i sin første jobb. Nå krever Pedagogstudentene handling fra politikerne. 

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén