Ved å være medlem i Pedagogstudentene, har du en unik mulighet til å påvirke din egen utdanning, og ditt framtidige yrke. Din stemme, studentstemmen, er den aller viktigste. Det er du som kjenner studiehverdagen best. Det er du som vet hva som fungerer bra og dårlig i din utdanning. Gjennom å engasjere deg har du mulighet til å bruke dine erfaringer, og din stemme, til å påvirke både studiet ditt og yrket du skal inn i.

Mulighetene for å engasjere seg i Pedagogstudentene er mange, både lokalt og nasjonalt. Det er veldig lærerikt og gir deg venner og opplevelser for livet.

Fra Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Fra Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Lokalt

Viktigst er det å engasjere seg lokalt. Vet du ikke om det er et lokallag ved din institusjon, så kan du finne det ut her. Der finner du også kontaktinformasjonen til ditt lokallagsstyre. Fant du ikke din institusjon der kan du starte et nytt lokallagsstyre.

Nasjonalt

På årsmøtet til ditt lokallag, som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år, velges det representanter til Pedagogstudentenes Landsstyre og Landsmøte.

Landsmøtet er Pedagogstudentenes øverste organ og bestemmer hva organisasjonen skal mene, hva som skal prioriteres den kommende perioden og velger hvem som skal ha ansvar for å gjennomføre vedtakene fra Landsmøtet. Du trenger ikke være delegat for å stille til valg på Landsmøte.

Landsstyret er Pedagostudentenes øverste organ mellom Landsmøtene, de skal både sørge for at vedtakene fra Landsmøtet følges opp, de skal innstille på saker til Landsmøtet og kan vedta utdypende politikk.