Pedagogstudentenes landsmøte 2017

Sakspapirer LM2017

Se video av møtet

Protokoll

Vedtatte dokumenter:

Prinsipprogram for Pedagogstudentene 2017-2020
Arbeidsprogram for Pedagogstudentene 2017-2018
Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13