Nedenfor følger en liste over de ulike informasjonssakene:

Sak 02/17A – Årsmelding fra landsstyret
Sak 02/17B – Årsmelding fra lokallagene

Sak 02/17C – Årsmelding fra arbeidsutvalget
Sak 02/17D – Årsmelding fra kontoret
Sak 02/17E – Årsmelding fra Utdanningsforbundets sentralstyre
Sak 02/17 – Årsmelding fra Kontrollkomiteen
Sak 02/17G – Årsmelding fra Utdanningsforbundets kontaktforum for universitet og høgskole
Sak 02/17H – Årsmelding fra Unio-Studentene
Sak 02/17I – Økonomirapport
Sak 02/17J – Rapport medlemstall
Sak 02/17K- PS i mediebildet
Sak 02/17L – Årsmelding fra redaksjonen
Sak 02/17M – Årsmelding fra valgkomitéen
Sak 02/17N – Årsmelding fra internasjonalt utvalg
Sak 02/17O – Organisasjonsutvalgets rapport

 

Her kan du også finne Organisasjonsutvalgets rapport i Wordformat