Vi skal blant annet revidere prinsipprogrammet som er vårt øverste styrende politiske dokument, og vedta ny politisk plattform for lektorutdanningen 8-13. I tillegg kommer organisasjonsutvalget til å presentere sin rapport om organisasjonen.

Trykk på sakene for å komme til sakspapirene.

Sak 01/17 – Konstituering

Sak 02/17 – Informasjonssaker

Sak 03/17 – Prinsipprogram

Sak 04/17 – Arbeidsprogram 2016-2017

Sak 05/17 – Under Utdanning

Sak 06/17 – Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn

Sak 07/17 – Økonomi

Sak 08/17 – Valg

Sak 09/17 – Resolusjoner

Sak 10/17 – Landsmøtedebatt

Sak 11/17 – Høyere utdanning i fremtiden

Sak 12/17 – Tiltak fra organisasjonsutvalgets rapport