Det er mye vi skal gjennom på Landsmøtet 2018. Her får du en kjapp introduksjon til noen av hovedsakene. Stikkord er potensielt navnebytte, politiske plattformer og landsmøtedebatt om barn er lagd for å sitte stille.

Landsmøtedebatt

Er barn lagd for å sitte stille?

Det er spørsmålet vi stiller oss i årets landsmøtedebatt. Vi skal blant annet ta for oss ulik oppdragelse, stereotypiske oppfatninger av barns læringsstil basert på kjønn og ulike forventninger jenter og gutter møtes med i barnehagen og skolen. Her er terskelen lav for å delta og komme med sine meninger og tanker om tematikken.

Innleder til debatten er Ole Nordfjell, seniorrådgiver hos Reform – ressurssenter for menn.

Politisk paneldebatt

«Norge står overfor en lærerkrise», sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til VG. Gjør vi egentlig det? Vi stiller skolepolitikerne fra Høyre, Arbeiderpartiet, Krf, SV, Senterpartiet og Venstre til veggs om hva de vil gjøre for å få flere kvalifiserte lærere. Viktige stikkord blir opptakskrav, veiledningsordning for nyutdannede og våre lærerutdannere.

Politisk plattform for yrkesfaglærerutdanning og PPU-Y

I år har vi satt yrkesfaglærerutdanningene på agendaen og to av de viktigste sakene på årets landsmøte blir å vedta politisk plattform for treårig yrkesfaglærerutdanning og den ettårige praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Halvparten av elevene i videregående opplæring går på yrkesfag og vi skal ta stilling til hvordan deres lærere kan få den best mulige lærerutdanningen.

Landsstyret har allerede lagt fram hva de mener: Les deres innstilling til politisk plattform for treårig yrkesfaglærerutdanning og for PPU-Y om du vil sette deg mer inn i saken.

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentene har medlemmer fra alle lærerutdanningene og fra de som går pedagogikk og spesialpedagogikk. Kommer det tydelig frem hvem som kan bli medlem hos oss og hvem vi jobber for? Det er på tide å ta diskusjonen om både navnet til organisasjonen og hvordan vi profilerer arbeidet vi gjør. Landsstyret innstiller på at vi skal skifte navn fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet til Lærerstudentene i Utdanningsforbundet. Vi gleder oss til å høre delegatenes meninger om saken og til en spennende debatt!

Les alle sakspapirene her.

 

Utdrag fra tidsplanen

Torsdag 12. april

  • Kl. 13.30-13.50 Åpning og leders tale
  • Kl. 13.50-15.20 Politisk partidebatt om
  • Kl. 16.35-18.35 Landsmøtedebatt om «skoletapere»

 Fredag 13. april

  • Kl. 11.50-15.45
  • Kl. 17.25-19.25 Arbeidsprogram 2017-2018

Lørdag 14. april

  • Kl. 11.05-13.15 Politisk plattform for
  • Kl. 15.10-16.20 Valg av ledelse og AU