Blir dette din første Landsmøteerfaring eller ditt første Landsmøte i Pedagogstudentene kan du møte nye begreper, forkortelser og du er sikkert heller ikke helt kjent med reglene. Med denne oversikten ønsker vi å gjøre det lettere for deg å skjønne hva som skjer og skal skje, og hva nye ord og begrep betyr.

Har du andre forslag til hva som bør i denne oversikten? Send en mail til vår organisasjonsrådgiver, Jonas.

Forkortelser

Organer
Utdanninger
Utdanningsinstitusjoner
Annet

Ordbok

Flertallsdefinisjoner
Innstillinger
Roller på Landsmøtet
Inntegning
Dissens og protokollmerknad
Konstituering
Fravær
Dokumenter
Votering
Valg
Skrive forslag
Annet