01A konstituering fullmakter

01B konstituering ordstyrerbenk

01C konstituering protokollunderskriver

01D Godkjenning av innkalling

01E Konstituering saksliste – 2018

01F Konstituering dagsorden

01G Konstituering forretningsorden

01H Konstituering valgreglement

01I Oppnevning av tellekorps

01J Oppnevning av redaksjonskomité sak 03

01K Oppnevning av redaksjonskomité sak 04

01L Oppnevning av redaksjonskomité sak 05

01M Oppnevning av redaksjonskomité sak 08

01N Oppnevning av redaksjonskomité sak 09

01O Oppnevning av redaksjonskomité sak 11

01P Oppnevning av redaksjonskomité sak 13

01Q Oppnevning av redaksjonskomité sak 14

01R Oppnevning av redaksjonskomité sak 17

01S Oppnevning av ekstra redaksjonskomitéer