02A Årsmelding for Pedagogstudentene

02B Årsmelding fra lokallagene 

02C Årsmelding frå arbeidsutvalet

02D Årsmelding fra kontoret

02E Rapport fra SST

02F Årsmelding fra Utdanningsforbundets representantskap

02G Årsmelding fra utdanningsforbundets kontaktforum for universitet og høgskole

02H Årsmelding fra Unio studentene

02I Økonomirapport

02J Medlemmsrapport

02K PS i mediebildet

02L Årsmelding fra Internasjonalt utvalg

02M Årsmelding fra Valgkomitéen

02N Årsmelding fra Kontrollkomiteen